Do dôchodku môžete odísť oveľa skôr a ani ste o tom nevedeli. Všetko však záleží od splnenia týchto podmienok

Hyriaková Kristína

Foto: unsplash/pxhere

Do dôchodku môžete ísť oveľa skôr a možno ste o tom ani nevedeli. Mnohí ľudia však nemajú prehľad o tom, čo sa reálne do penzie počíta.

Článok pokračuje pod videom ↓

Od minulého roka je možné odísť do predčasného dôchodku po štyridsiatich odpracovaných rokoch. Okrem toho môžete stále požiadať o predčasnú penziu dva roky predtým, ako dosiahnete váš dôchodkový vek, avšak suma, ktorú dostávate, je stále znížená oproti tej, ktorú dostanete ako starobný dôchodca.

Aké obdobie sa tam ráta?

Ako informuje portál Pravda, obdobie dôchodkového poistenia je doba štúdia po ukončení povinnej školskej dochádzky na učňovskej, strednej a vysokej škole. Doba štúdia sa hodnotí do 31. decembra 2003 a dokazuje sa učňovským listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom či potvrdením, odkedy, dokedy štúdium trvalo. Pokiaľ chcete, aby sa vám tieto roky započítali do dôchodku, nesmiete zabudnúť na doklady.

Foto: unsplash

Čo sa neberie do úvahy?

Od januára 2024 sa vám už štúdium nepočíta do obdobia dôchodkového poistenia a teda sa ani neberie do úvahy. Ak ste si však po dovŕšení veku 16 rokov platili poistenie dobrovoľne, toto obdobie sa bude zhodnocovať.

„Suma starobného dôchodku závisí od počtu odpracovaných rokov a od vymeriavacích základov, ktoré zamestnanec dosiahol v zamestnaní. To znamená, že pre výpočet starobného dôchodku sa hodnotí od roku 1984 každý kalendárny rok s vymeriavacím základom až do roka pred rokom dovŕšenia dôchodkového veku. Ak poistenec v takomto období je práceneschopný a poberá nemocenské dávky, tak má za toto obdobie nižší vymeriavací základ a následne je nižší aj osobný mzdový bod pre výpočet dôchodkovej dávky. Obdobie práceneschopnosti sa však do výšky dôchodku započítava,“ vysvetľuje portál.

Ráta sa aj obdobie výkonu služby

Najnovšie články