Gastrolístky alebo peniaze? Toto je dátum, od ktorého si budete môcť vybrať

SITA , Hyriaková Kristína

FOTO TASR - Roman Hanc

Novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou, ktorou sa pre vybrané skupiny ľudí rušia doplatky za lieky dnes podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Týka sa ľudí ťažko zdravotne postihnutých, detí do šiestich rokov a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku. Opatrenie si v rokoch 2021 až 2023 vyžiada každoročne 37,5 milióna eur, poslanci ho schválili 5. februára. K zrušeniu doplatkov za lieky pre tieto skupiny ľudí sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení.

Aj mladší ľudia budú môcť brigádovať

Ďalším podpísaným zákonom je zmena Zákonníka práce, ktorá umožní podanie výpovede zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov a súčasne vek určený na nárok na starobný dôchodok. Od júna 2017 je dosiahnutie veku 65 rokov jedným z dôvodov skončenia štátnozamestnaneckého pomeru.

Foto: pixabay

Podobný systém sa tak má zaviesť aj pre pracovnoprávne vzťahy upravené Zákonníkom práce. Jeho novela tiež umožní osobám starším ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky od marca tohto roka vykonávať okrem činností v kultúre, umení, športe a reklame aj ďalšie ľahké práce, ktoré charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, ďalší vývoj alebo ich školskú dochádzku.

Foto: pixabay

Gastrolístky alebo peniaze?

Ako uvádza portál TV Noviny, od 1. marca tohto roka si budú môcť zamestnanci vybrať či chcú gastrolístky alebo peniaze. Novelu Zákonníka práce podpísala 17.2. aj prezidentka Zuzana Čaputová. Rozhodnutie zamestnanca bude na rok a novela tiež umožní, aby sa zamestnávatelia rozhodli či zmenu zavedú hneď od platnosti zavedenia, alebo neskôr. Zníži sa tiež výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 %.

Najnovšie články