POZOR: Desaťtisíce slovenských podnikateľov dostanú dôležité oznámenie, zaplatiť musia túto sumu

SITA

Foto: unsplash/TASR

Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Tým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7 266 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, resp. 30. septembra tohto roka im povinné sociálne poistenie zanikne.

Odvody opäť narástli

V tomto roku pre povinne sociálne poistenú SZČO platí minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eura, z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 200,72 eura. Poistné z minimálneho mesačného vymeriavacieho základu platí približne 80 % SZČO.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO je v tomto roku 8 477 eur a z toho vyplývajúce poistné je vo výške 2 810,11 eura mesačne.

Najnovšie články