POZOR: Táto skupina ľudí môže požiadať o jednorazovú inflačnú pomoc. Urobiť tak môže len do konca augusta

TASR

Foto: unsplash

Osobní asistenti, opatrovatelia a ľudia nad 62 rokov môžu do konca augusta požiadať o jednorazovú inflačnú pomoc v hodnote 100 eur. Na sociálnej sieti to pripomenula komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Článok pokračuje pod videom ↓

Priblížila, že ľudia starajúci sa o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom nad šesť rokov, najdlhšie do 18 rokov dieťaťa, môžu požiadať o dotáciu až do konca septembra. Všetky podmienky spresňuje na svojom webe Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Takto môžete podať žiadosť

Vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami predkladajú žiadatelia na úrade práce, kde majú trvalý alebo prechodný pobyt. Žiadosť je možné podať aj elektronicky, na e-mailovú adresu príslušného úradu.
Jednorazová dotácia má reflektovať zvýšenú mieru inflácie a pokryť zvyšné výdavky na bývanie, energie či stravu.

Najnovšie články