Zvyšuje sa suma ďalšieho dôležitého príspevku. Táto skupina Slovákov si môže prilepšiť o 86 eur

Dana Kleinová

Foto: Pexels

So sumou životného minima sa zvýšila aj výška viacerých príspevkov, zameraných na rôzne skupiny obyvateľstva. To sa týka aj ľudí, ktorí sa snažia nájsť si prácu a popri tom si zlepšujú svoje zručnosti a schopnosti. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, zvýšený príspevok má pomôcť ľuďom, ktorí sú síce v súčasnosti nezamestnaní, ale aktívne sa snažia zlepšiť svoje šance na uplatnenie sa na trhu práce. Suma tohto aktivačného príspevku sa od októbra zvýšila z pôvodných 75,7 eura na 86,8 eura.

Foto: Pexels

Pre koho je určený?

„Aktivačný príspevok je určený na podporu získania, udržania, prehĺbenia alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností, praktických skúseností, pracovných návykov na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce,“ uvádza Ministerstvo.

Tento príspevok tak môže dostávať člen domácnosti, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zároveň:

  • zúčastňuje sa na vzdelávaní na získanie nižšieho stredného vzdelania,
  • nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a je žiakom strednej školy v externej forme štúdia alebo študentom vysokej školy v externej forme štúdia,
  • zúčastňuje sa v rámci realizácie aktívnych opatrení na trhu práce na vzdelávaní a príprave pre trh práce, rekvalifikácií alebo na projektoch a programoch podľa zákona o službách zamestnanosti v dohodnutom rozsahu najmenej 32 hodín počas 30 dní,
  • je plnoletý a vykonáva aktivačnú činnosť formou menších služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj, organizovaných podľa zákona o službách zamestnanosti.

Aktivačný príspevok zároveň môže dostávať člen domácnosti, ktorý vykonáva dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave.

Kedy ho poberať nemôžete?

Najnovšie články