Nárok na tento dôchodok nemá každý dôchodca. Všetko však záleží od splnenia týchto podmienok

Dana Kleinová

Foto: unsplash

Minimálny dôchodok by mal ochrániť seniorov pred hmotnou núdzou. Na to, aby ho však seniori mohli poberať, potrebujú zarábať aspoň túto sumu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Na to, aby ho však poberal, musí splniť podmienky nároku, medzi ktoré patrí aj to, aby zarábal istú sumu, ktorej výška sa každý rok mení.

Foto: Pixabay

Kto má nárok

O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa.

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

  • získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku,
  • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Akú sumu musí počas života zarábať

Najnovšie články