Nárok na tento dôchodok nemá každý dôchodca. Všetko však záleží od splnenia týchto podmienok

Dana Kleinová

Foto: unsplash

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku, a tiež obdobie dôchodkového poistenia získané

  • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
  • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
  • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok,
  • v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241

Do tohto obdobia sa po roku 1993 počítajú už len tie roky, v ktorých penzista platil odvody zo mzdy, ktorá bola aspoň na úrovni 24,1 percenta priemernej mzdy v danom roku. Ako píše portál Finsider, aby sa seniori neocitli v hmotnej núdzi, štát k zásluhovému dôchodku doplatí takú sumu, aby penzista poberal aspoň najnižší garantovaný dôchodok, teda minimálny dôchodok. Na ten má však nárok len ten, kto v roku 2023 zarábal aspoň 344,63 eura mesačne, v roku 2022 314,26 eura, v roku 2021 291,85 eura atď. Táto suma sa tak každý rok zvyšuje. V roku 2013 predstavovala napríklad len 198,58 eura mesačne a naposledy bola pod hranicou 200 eur.

Minimálny dôchodok sa pritom od vlaňajšieho októbra počíta ako 145 percent sumy životného minima. Najnižšia suma za 30 odpracovaných rokov je tak na úrovni 389,90 eura mesačne a táto suma rastie spolu s počtom odpracovaných rokov.

Najnovšie články