Seniori, pozor: Dôchodok nemusíte dostať za všetky mesiace, kedy naň máte nárok. Rozhoduje táto vec

Dana Kleinová

Foto: Pixabay

Nárok na vyplácanie starobného dôchodku vzniká dovŕšením dôchodkového veku, to však nie je všetko. Existuje totiž premlčanie nároku, ktoré môže spôsobiť, že seniori prídu o časť dôchodku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Získate ho pritom vtedy, ak dovŕšite dôchodkový vek a ak ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Má to však háčik.

Foto: Pexels

Nárok na vyplácanie

Ako píše Sociálna poisťovňa, nárok na výplatu starobného dôchodku vzniká splnením podmienok nároku na starobný dôchodok a podaním žiadosti o priznanie starobného dôchodku a zostáva zachovaný aj počas dôchodkového poistenia trvajúceho po priznaní dôchodku. To znamená, že dôchodca môže naďalej pracovať aj po priznaní dôchodku. Podmienka, že pracovný pomer musí byť dohodnutý maximálne na jeden rok, už totiž neexistuje.

Ak bol teda poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený, starobný dôchodok sa mu za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok za toto obdobie zvyšuje. Sociálna poisťovňa pritom prepočíta vždy 1. januára starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia získané v predchádzajúcom kalendárnom roku do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, a to bez toho, aby ste ju o to museli požiadať.

Kedy sa nárok premlčí

Najnovšie články