Seniori, pozor. Sociálna poisťovňa vám nemusí priznať dôchodok, stačí, keď spravíte túto chybu

Hyriaková Kristína

Foto: TASR archív/ SITA

Pokiaľ ste pracovali vo zvýhodnenej pracovnej kategórii, môžete dôchodkový vek dovŕšiť skôr, zachováva sa však nárok na znížený dôchodkový vek po odpracovaní stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, respektíve I./II. kategórii funkcií.

Dôchodok si môžete vybaviť na pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde s vami príslušný zamestnanec spíše žiadosť o jeho priznanie. Poisťovňa odporúča objednať sa na termín približne mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku, najskôr na deň, kedy tento vek dovŕšite, poprípade kedykoľvek po ňom.

Sociálna poisťovňa má 60 dní na to, aby rozhodla o priznaní dôchodku, pričom táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok. Rozhodnutie o tom, či vám bol dôchodok priznaný, dostanete poštou alebo do elektronickej schránky, pokiaľ ju máte aktivovanú. V zložitých prípadoch sa rozhodovanie o priznaní dôchodku môže ešte predĺžiť, najviac o 60 dní, o čom dostanete písomnú informáciu.

Najnovšie články