Seniori, pozor. Sociálna poisťovňa vám nemusí priznať dôchodok, stačí, keď spravíte túto chybu

Hyriaková Kristína

Foto: TASR archív/ SITA

Nárok na dôchodok nezískate automaticky, Sociálna poisťovňa sa pozerá na to, aby ste mali splnené všetky podmienky na to, aby vám peniaze vyplácala. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Čo sa týka starobného dôchodku, je to dávka, ktorá sa vypláca zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Nárok na dôchodok však nemáte automaticky. Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok naň vám vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Kedy máte nárok na dôchodok?

Zároveň naň máte nárok, ak ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, pričom ho za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadne pracovný pomer, alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, odvádzal ho za vás štát, alebo ste si ho platili dobrovoľne.

„Nižší ako všeobecný dôchodkový vek majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Dôchodkový vek sa za každé vychované dieťa znižuje o šesť mesiacov. Ak výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť žene, nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa a znížený dôchodkový vek vzniká mužovi, ktorý dieťa vychoval,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Ako si ho môžete vybaviť?

Najnovšie články