Chcete vedieť, kedy pôjdete do dôchodku? Táto kalkulačka vám to povie presne

Kristína Hagarová

Foto: pixabay

Odchod do dôchodku je pre mnohých z nás niečo, čo predstavuje ešte ďalekú budúcnosť, iní ľudia zase doslova počítajú dni, kedy si už konečne budú môcť oddýchnuť.

Sociálna poisťovňa na svojej stránke zverejnila kalkulačku, ktorá vám vypočíta odchod do dôchodku. Ako uvádza portál Noviny.sk, k zisteniu presného roku potrebujete len vyplniť dátum narodenia, pohlavie a údaj o starostlivosti o deti. Tretiu kolonku však môžu vyplniť len ľudia narodení po 31. decembri 1957.

Aké zmeny nás čakajú?

Pre niekoho je odchod do dôchodku ešte veľmi vzdialený, iní ľudia zase doslova počítajú roky a čakajú na každú zmenu. Mnohí ľudia zistili, že po refinancovaní hypoték budú musieť platiť aj vtedy, keď už majú byť na dôchodku, teda bez bežného príjmu. Suma priemerného dôchodku je momentálne 502,03 eur. Existuje aj predčasná penzia, ktorá sa bude v roku 2023 upravovať.

Dôležité vysvetlenie

Sociálna poisťovňa tiež zverejnila vysvetlenie k hodnotám, ktoré musíte zadať do kalkulačky:

  • Rok splnenia podmienok nároku na dôchodok, t.j. rok, kedy poistenec, ktorý získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, dosiahol dôchodkový vek (resp. 10 rokov dôchodkového poistenia; bližšie pozri Podmienky nároku na starobný dôchodok). Možno vybrať z rozsahu rokov 2021 až 2030.
  • Počet rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa dosiahnu v roku splnenia podmienok nároku na dôchodok. Možno vybrať z rozsahu 15 až 46 rokov (resp. 10 až 46 rokov; bližšie pozri Podmienky nároku na starobný dôchodok).

 

  • Hodnota neupraveného priemerného osobného mzdového bodu (POMB) v rozhodujúcom období. Na odhad tejto hodnoty Vám poslúži tabuľka na tomto liste. V tabuľke v stĺpci OVZ vyplňte Váš osobný vymeriavací základ a v stĺpci ND aj náhradné doby, ak v príslušnom roku boli. Po vyplnení sa preráta osobný mzdový bod (OMB) v príslušnom roku a súčasne aj Váš neupravený POMB. Tento údaj Vám má pomôcť odhadnúť, aký bude Váš neupravený POMB v roku odchodu do dôchodku. Hodnota POMB je ďalej upravená podľa § 63 ods. 3 alebo ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. V algoritme na výpočet výšky dôchodku je použitá hodnota upraveného POMB.
  • Odhad priemerného ročného rastu reálnej mzdy v SR. Máte možnosť vybrať z rozsahu 0,1% až 8%. (Aktuálna dôchodková hodnota za rok 2021 – 14,2107 EUR – je zohľadnená).
0
Komentovať