Dôležitý príspevok sa znova zvýšil. Prilepšiť si môžete o 37 eur mesačne, dostanete ich už v novembri

Dana Kleinová

Foto: pixabay.com

Október prinesie zvýšenie ďalšieho dôležitého príspevku. Na účte vám tak už v novembri môže pristáť o 37 eur viac. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, od októbra sa zvýši príspevok na bývanie, ktorý je súčasťou pomoci v hmotnej núdzi. Pôjde už o druhé tohtoročné zvýšenie. Tento príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním a vypláca sa mesačne.

Foto: Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Aké sú podmienky?

Tento príspevok dostane, ak niektorý člen domácnosti:

  • v byte uhrádza náklady za služby spojené s bývaním a daň z nehnuteľnosti alebo v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov za služby spojené s bývaním, predloží dohodu o splátkach a potvrdenie o riadnom plnení splátkového kalendára,
  • v rodinnom dome uhrádza daň z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad,
  • v byte, rodinnom dome alebo v obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie uhrádza nájomné a náklady za služby spojené s bývaním.
  • platí úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb alebo úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Informuje o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Najnovšie články