Nezabudnite, od 1. júla si prilepšíme. Vyššie budú dôchodky aj rodinné prídavky

Lucia Mužlová , TASR

Foto: maxpixel

Od 1. júla tohto roka na Slovensku stúpnu sumy životného minima. Zvýšia sa tak aj desiatky dávok a príspevkov od štátu.

Opatrením rezortu práce sa zvyšujú sumy životného minima na základe koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ktorý podľa údajov Štatistického úradu SR v apríli tohto roka dosiahol oproti aprílu 2019 hodnotu 1,022 a bol nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu v 1. štvrťroku 2020 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2019.

Zvyšuje sa životné minimum

Po novom tak v prípade plnoletej fyzickej osoby má vzrásť suma životného minima o 4,63 eura na 214,83 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu suma vzrastie o 3,23 eura na 149,87 eura mesačne a v prípade nezaopatreného dieťaťa alebo zaopatreného neplnoletého dieťaťa predstavuje zvýšenie sumy o 2,12 eura na 98,08 eura mesačne.

Sumy životného minima sa upravia nasledovne:

  • suma 210,20 eura mesačne sa upravuje na 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • suma 146,64 eura mesačne sa upravuje na 149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • suma 95,96 eura mesačne sa upravuje na 98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.

Rodinné prídavky aj minimálny dôchodok

Foto: maxpixel

Zvýšenie životného minima sa podpíše aj pod úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov. Týka sa to napríklad rodinných prídavkov, náhradného výživného, rodičovského príspevku, hmotnej núdze, ale aj minimálneho dôchodku. Napríklad v prípade rodičovského príspevku má dôjsť k zvýšeniu o 5,90 eura na 275,90 eura pre tých rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali materskú dávku.

Zvyšuje sa aj minimálny dôchodok

Životné minimum má tiež vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako je daňový bonus na dieťa či výška nezdaniteľnej časti základu dane. Mesačná suma daňového bonusu na dieťa nad šesť rokov má stúpnuť o 0,49 eura na 23,21 eura a na dieťa do šesť rokov o 0,99 eura na 46,43 eura. Nezdaniteľná časť základu dane má ísť nahor o 97,23 eura na 4511,43 eura.

Foto: commons.wikimedia.org

Zvýšenie životného minima bude mať mierne negatívny vplyv na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok. Podmienka nároku naň je 1,2-násobok životného minima, čo bude od 1. júla tohto roka znamenať zmenu z pôvodných 252,3 eura na 257,8 eura.

Súčasná suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je do konca júna tohto roka stanovená na 210,20 eura mesačne, pre zaopatrené neplnoleté dieťa či nezaopatrené dieťa je vo výške 95,96 eura mesačne.

Maximálna dávka v nezamestnanosti zvýši o 80 eur

Od 1. júla 2020 sa pre nových žiadateľov zvýši maximálna výška dávky v nezamestnanosti približne o 80 eur za mesiac. Pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci dosiahne maximum 1 113,00 eur (v súčasnosti 1 032,50 eur) a v 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 077,10 eur (v súčasnosti 999,20 eur).

Zvýšenie maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti súvisí so zvýšením maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2019. Sociálna poisťovňa zároveň upozorňuje, že nový maximálny denný vymeriavací základ a teda aj nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti za mesiac sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2020.

4
Komentovať