Veľký prehľad všetkých príspevkov pre seniorov. Pravdepodobne môžete získať väčšinu z nich, a ani o tom neviete

Dana Kleinová

Foto: Pexels / FOTO TASR – Štefan Puškáš

Od 1. januára 2022, ako informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR, sú viacerí pacienti oslobodení od doplatkov za lieky. Týka sa to niekoľkých skupín ľudí, no musia spĺňať viaceré podmienky. Nárok vzniká len pacientom, ktorých celkový príjem poistenca za predošlý štvrťrok nepresiahne 180 % priemernej mesačnej mzdy (v roku 2024 je to 2 347,20 €), ako informovala Dôvera, a nulové doplatky sa týkajú liekov s najnižším doplatkom spomedzi porovnateľných liekov. U porovnateľných liekov s vyšším doplatkom bude doplatok znížený o hodnotu doplatku najlacnejšej alternatívy.

Oslobodenie sa týka týchto ľudí:

  • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  • poberateľov invalidného dôchodku,
  • poberateľov invalidného výsluhového dôchodku,
  • invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok,
  • poberateľov starobného dôchodku,
  • poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku, v ktorom je nárok na starobný dôchodok,
  • poberateľov dôchodku z iného členského štátu EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska,
  • pacientov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok,
  • poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorým nevznikol nárok na starobný dôchodok.

Na získanie tejto zľavy sa nemusíte nijako preukazovať, doplatok vám bude v lekárni odpustený automaticky.

Foto: Pexels

Zľava na rekondičné pobyty

Ako informoval denník SME, tisíce seniorov môžu získať príspevok na rekondičný pobyt. Do minulého roka bola táto dotácia v sume 50 eur, od tohto roka sa zvýšila na 100 eur. Dôvodom bol nárast cien týchto pobytov.

Tieto pobyty sú väčšinou šesťdňové a stoja od 100 do 400 eur v závislosti od typu a miesta pobytu. Od tejto sumy sa vám však odráta 100 eur, ktoré za vás uhradí štát. Na tento príspevok pritom nie je zákonný nárok a jednoducho ho získa ten, kto si z ponuky dotovaných pobytov vo vybraných zariadeniach vyberie skôr.

Netreba tak o tento príspevok žiadať, stačí si vybrať z ponuky pobytov a suma 100 eur sa vám automaticky odráta. Tieto pobyty si pritom netreba mýliť s liečebnými kúpeľnými pobytmi, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia. Na rekondičný pobyt nepotrebujete odporúčanie lekára.

Odvodová úľava

Najnovšie články