Veľký prehľad všetkých príspevkov pre seniorov. Pravdepodobne môžete získať väčšinu z nich, a ani o tom neviete

Dana Kleinová

Foto: Pexels / FOTO TASR – Štefan Puškáš

Aj v roku 2024 existuje množstvo príspevkov a štátnych dotácií, vďaka ktorým si môžu dôchodcovia prilepšiť. Niektoré im pomôžu pri nákupe liekov, iné zas pomôžu najmä tým, ktorí popri dôchodku pracujú, aby si prilepšili. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Seniorom sa odchodom do dôchodku výrazne znižujú ich príjmy, a tak ocenia pomoc od štátu. Či už ide o finančné príspevky, ktorými si zaplatia účty alebo nakúpia potraviny, alebo o príspevky na pomôcky, ktoré uľahčia život ľuďom so zdravotným postihnutím. Prinášame vám preto prehľad príspevkov a pomôcok, na ktoré majú dôchodcovia nárok.

Foto: TASR archív – Štefan Puškáš

Rodičovský a 13. dôchodok

Dôchodcovia sa aj tento rok môžu tešiť na prilepšenie v podobe rodičovského aj 13. dôchodku. Ako sme vás informovali v článku, o vyplatenie rodičovského dôchodku nemusíte žiadať, dostanete ho automaticky. Nárok naň vám však môže zaniknúť v momente, ak sa vám ho rozhodne vaše dieťa odoprieť.

Nárok na rodičovský dôchodok má:

  • poberateľ starobného dôchodku
  • poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku
  • poberateľ výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
  • následne má nárok aj ten poberateľ dôchodku, ktorý je rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa (ktoré nevyhlásilo, aby nárok na rodičovský dôchodok nevznikol), alebo ktorý je fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu (a dieťa nevyhlásilo, aby nárok na rodičovský dôchodok nevznikol).

Podmienkou je, že dieťa musí byť poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku a táto podmienka musí byť splnená aj vtedy, ak dieťa bolo poistené len deň, a výška tohto dôchodku sa vám vyráta podľa sumy vymeriavacieho základu dieťaťa, od ktorého je odvodený rodičovský dôchodok.

V roku 2024 by dôchodcovia mali dostať aj 13. dôchodok, avšak v pozmenenej sume. Ako sme vás informovali v článku, seniori by mali dostať trináste dôchodky v plnej výške priemerného dôchodku za uplynulý rok a tak si prilepšiť o stovky eur. Starobní penzisti by tak dostali jednotnú sumu 606 eur, predčasní až 636 eur, invalidní dôchodcovia nad a do 70 % dostanú 13. dôchodok v sumách 494 a 300 eur, vdovské a vdovecké dôchodky 339 a 300 eur a sirotský vo výške 300 eur.

Oslobodenie od doplatkov na lieky

Najnovšie články