Vypočítajte si výšku vášho daňového bonusu v roku 2024. Pomôže vám táto šikovná kalkulačka

Dana Kleinová

Foto: unsplash

Daňovým bonusom si daňovník znižuje daň a zvyšuje čistú mesačnú mzdu. Uplatňuje sa raz ročne, alebo mesačne v každej výplate. Zvýhodnenie si uplatňuje daňovník na vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. Jeho ročný príjem však musí byť minimálne šesťnásobok minimálnej mzdy.

Nárok na daňový bonus na dieťa vzniká od jeho narodenia a dá sa uplatniť aj v prípade, že dieťa študuje v zahraničí.

Nárok je potrebné preukázať príslušnými dokumentmi. Tie sa líšia v závislosti od školskej dochádzky dieťaťa. Ak ide o dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku, tak je potrebné predložiť rodný list dieťaťa. V prípade, ak ide o dieťa, ktoré splnilo povinnú školskú dochádzku, tak potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na dieťa.

Kalkulačku, ktorá vám rýchlo a jednoducho vyráta výšku daňového bonusu, nájdete TU.

Najnovšie články