Táto skupina dôchodcov si tento rok polepší o stovky eur. Všetci však nedostanú rovnakú sumu, záleží od jednej veci

Dana Kleinová

Foto: PIxabay / Image by boryanam on Freepik

Tisíce seniorov si aj tento rok prilepšia. Jednorazovo im totiž bude vyplatená suma vo výške viac ako sto eur. Netýka sa to však všetkých.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, aj tento rok bude na základe novely zákona o sociálnom poistení rodičovský dôchodok vyplácaný jednorazovo v júni 2024. Sociálna poisťovňa tak urobí automaticky v jednej úhrnnej splátke, teda nie mesačne, ako to pre tento rok predpokladala pôvodná právna úprava.

Foto: Pixabay

Zmena na základe novely

Od tohto roku sa však rodičovský dôchodok na základe novely zákona bude vyplácať takisto jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to v nasledovných lehotách

  • v júni príslušného kalendárneho roka – vyplatí sa všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka, alebo
  • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a pod.).

Zvýši sa aj suma

Najnovšie články