Vypočítajte si výšku vášho daňového bonusu v roku 2024. Pomôže vám táto šikovná kalkulačka

Dana Kleinová

Foto: unsplash

Aj tento rok si môžete uplatniť bonus. Pomocou prehľadnej kalkulačky si rýchlo vyrátate, akú sumu dostanete za vaše dieťa.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše portál Peniaze, daňový bonus na vyživované dieťa si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa. Rodič si ho môže uplatniť na každé vlastné či osvojené dieťa, dieťa prevzaté do starostlivosti a dieťa druhého z manželov, žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

Foto: Image by Racool_studio on Freepik

Aké sú podmienky

Daňový bonus na dieťa je možné uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Uplatniť si ho však môže len jeden z rodičov. Ak sa náhodou rodičia nedohodnú, dodržiava sa poradie matka, otec, iná oprávnená osoba. Avšak pomernú časť daňového bonusu si môže uplatniť matka a pomernú časť daňového bonusu, napríklad za druhý polrok, si môže uplatniť napríklad otec.

Výška daňového bonusu na dieťa do 18 rokov je 140 eur a nad 18 rokov je to 50 eur. Táto suma je však okrem veku ohraničená percentom zo základu dane podľa počtu vyživovaných detí.

Daňový bonus je najviac:

  • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
  • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
  • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
  • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
  • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
  • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Čo je potrebné

Najnovšie články