Chcete poznať recept na šťastný život? Podľa východných kultúr tkvie tajomstvo v týchto 7 pravidlách čistoty

Monizz

Východné civilizácie sa oddávna venovali očiste mysle aj tela. Najstaršia kultúra už tisíce rokov hromadí vedomosti a pozorovania a poctivo ich zaznamenáva. Chcete vedieť, ako dosiahnuť šťastný život? Inšpirujte sa múdrosťou Orientu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tradícia hovorí, že šťastný človek môže byť ten, ktorý má čistú myseľ, ale aj telo. Touto starou tradíciou sa riadia potomkovia kultúr blízkeho východu dodnes. Populárny spisovateľ a filozof Fethullah Gü verí, že múdrosť Východu je zdrojom svetla, ktoré očisťuje dušu a pomáha ľuďom pochopiť pravdu. Týchto 7 pravidiel čistoty jeho slová len potvrdzuje.

Čisté ruky

Ruky by nikdy nemali brať ani sa dotýkať toho, čo nepatrí ich majiteľovi. Len tak si srdce človeka, ktorého ruky sú čisté, udrží čistotu srdca aj čistotu mysle. Čisté ruky poctivého človeka by nemali celý život len rátať nahromadené imanie a už vôbec ho zdieľať s ostatnými. Chvastnústvo a pýcha prinášajú utrpenie.

cistotaruky
pixabay.com

Čisté uši

Uši čistého a spravodlivého človeka by nikdy nemali počúvať nahnevaných ľudí. Plody ohovárania a klebetenia nikdy srdcu takéhoto človeka nepridajú na krásne ani čistote. Čisté uši vedia, čo je dôležité počuť a tomu ostatnému sa vyhýbajú.

Čisté oči

Nenávisť, zlosť a žiarlivosť sú najväčším nepriateľom čistých očí. Pretože oči poškvrnené týmito negatívnymi vlastnosťami sú práve tie, ktoré na druhých pozerajú krivo pre to, čo sami nemajú. Čisté oči si vždy hľadia len do svojho taniera.

cistotaoci
pixabay.com

Čisté ústa

Čisté ústa nikdy nepoužívajú hlúpe slová, pretože to ovplyvňuje myseľ a vnútorný zrak ich majiteľa. Povesť človeka, ktorý vypúšťa z úst hanlivé slová, bude už navždy poškvrnená a toto bremeno mu nik nikdy neuberie.

Čisté telo a oblečenie

Človek s čistým srdcom udržuje v čistote aj svoje telo a svoj odev. Toto pravidlo je dôležité dodržiavať nielen v spoločnosti, ale aj doma. Človek čistého srdca vie, že odev a čistý zovňajšok je prejavom úcty voči tým, s ktorými zasadá za jeden stôl. A takýto človek si rovnako ctí svoju rodinu, ako cudzincov.

cistotatelo
pixabay.com

Čistá myseľ

Negatívne myšlienky neprichodia k čistej mysli. Pretože človek čistej mysle nikdy nepripustí také myšlienky, ktoré by ho emocionálne ovplyvňovali a ničili mu jeho duševné a časom aj fyzické zdravie. Nemožno sa ľutovať a vzdávať. Človek čistej mysle je šťastný sám so sebou.

Čistota srdca a duše

Úprimnosť a taktné slová sú výsadou ľudí nosiacich v hrudi čisté srdce. Milovať a robiť veci od srdca, bez zištných dôvodov, dokáže len čisté srdce a čistá duša. Láska si nikdy nekladie žiadne podmienky.

cistotaclovek
pixabay.com

Ľudia východnej kultúry veria, že ak sa budú držať týchto siedmych pravidiel čistoty, dokážu svoj život zmeniť k lepšiemu a obrátiť aj svoje srdce na dobré. Byť čistým na tele v prenesenom význame neznamená nič viac a nič menej, ako mať dobré srdce. Keby sme sa všetci držali týchto pravidiel, na svete by nebola nepriazeň ani zlo.

zdroj: babskeveci.sk (Monika), takprosto.cc