Do kedy je potrebné podať daňové priznanie a zaplatiť daň? Lehoty sa zmenili kvôli pandémii

SITA

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Ak by vláda schválila ukončenie mimoriadneho stavu napríklad v júli 2020, daňové priznanie môže daňovník podať do 31. augusta 2020.

Článok pokračuje pod videom ↓

Daňovníci majú stále čas na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok, ako aj na zaplatenie dane. Hoci 30. júna uplynie tradičný termín na podanie priznania a zaplatenie dane pre daňovníkov s príjmami iba zo Slovenska, ktorí využijú maximálny možný odklad podania daňového priznania, tento rok zmenila pravidlá pandémia nového koronavírusu.

Foto: prtscreen Finančná správa

Stále totiž platí, že daňové priznanie možno podať a daň zaplatiť najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom po konci pandémie. Platí to pre všetkých daňovníkov bez ohľadu na to, či o odklad požiadali, alebo nie.

Ešte nie je presný termín

„Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou stále trvá a preto ešte nie je určený presný termín a deň na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Spraviť tak môžu až mesiac po skončení pandémie, ktorá sa zatiaľ neskončila,“ informuje finančná správa s tým, že rovnaký postup platí aj v prípade daňovníkov, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Foto: TASR – Milan Kapusta

Ak by teda vláda schválila ukončenie mimoriadnej situácie napríklad v júli 2020, daňové priznanie môže daňovník podať do 31. augusta 2020. V tejto lehote je povinný daň z príjmov aj zaplatiť a zároveň môže v tejto lehote poukázať aj podiel zo zaplatenej dane neziskovkám. Ak by vláda napríklad vyhlásila ukončenie pandémie v auguste, termíny by sa posunuli na koniec septembra.

Núdzový stav nemá vplyv na lehoty

Finančná správa pritom upozorňuje, že nedávne ukončenie núdzového stavu na tieto termíny vplyv nemá. Opatrenia podľa zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa totiž uplatňujú počas obdobia pandémie a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

„Obdobím pandémie sa rozumie obdobie od 12. marca 2020, keď vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu, až kým vláda mimoriadnu situáciu neodvolá. Až potom začnú plynúť uvedené lehoty. Keďže vláda SR mimoriadnu situáciu zatiaľ neodvolala, obdobie pandémie pre účely tohto zákona stále trvá,“ dodáva správca daní.