Máte takýto občiansky preukaz? Desaťtisíce Slovákov čaká na konci roka 2022 problém, patríte medzi nich aj vy?

SITA , Kristína Hagarová

Občiansky preukaz, foto: MINV/Wikimedia - Public Domain

Koncom tohto roka nastane problém pre státisíce občanov, ktorí využívajú svoj elektronický občiansky preukaz (eID) na elektronickú komunikáciu so štátom. Všetci, ktorým bol vydaný do júna 2021, budú môcť cez eID vytvárať kvalifikovaný elektronický podpis iba do konca roka 2022.

Článok pokračuje pod videom ↓

Občianske združenie Slovensko.Digital na to v utorok znovu upozornilo s tým, že na konci roka budú na týchto “starších” eID certifikáty pre elektronický podpis automaticky zneplatnené. Situácia je podľa mimovládnej organizácie o to horšia, že na túto skutočnosť v súčasnosti nie sú dotknutí občania zo strany relevantných orgánov nijako aktívne upozorňovaní. Vyzývajú Ministerstvo vnútra SR, ako vydavateľa občianskych preukazov, aby s aktívnou komunikáciou voči občanom začalo čím skôr.

Koľkých Slovákov sa to týka?

„Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, sa tento problém týka viac ako dvestotisíc aktívnych používateľov služieb eGovernmentu, keďže väčšina podaní voči verejnej správe musí byť potvrdená práve kvalifikovaným elektronickým podpisom. Dotknutým občanom odporúčame, aby v dostatočnom predstihu požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, s ktorým dostanú aj príslušné nové certifikáty,“ uviedol Ľubor Illek zo Slovensko.Digital.

Očakáva, že koncom roka vznikne pre túto situáciu ťažko zvládnuteľný dopyt, ba priam až nával. „Na Slovensku sa totiž za pol roka vydá spolu asi 250-tisíc občianskych preukazov, pre riešenie tohto problému by bolo teda treba kapacitu zvýšiť zhruba na dvojnásobok,“ podotkol.

Certifikáty už nebudú platné

Nutnosť zrušiť platnosť certifikátov na “starších” občianskych preukazoch podľa „mimovládky“ nie je spôsobená chybou slovenských úradov – vyplýva z konca platnosti bezpečnostnej certifikácie čipu, ktorý je v nich osadený. Keďže tento problém je dlhodobo známy, za zásadnú chybu organizácia považuje nedostatok jasnej verejnej komunikácie o tejto situácii a nepripravené riešenia ako jej čeliť. O uvedenom probléme sa v odborných fórach diskutuje už viac ako rok.

„Situácia je o to komplikovanejšia, že v blízkej budúcnosti sa má začať s vydávaním úplne nového typu občianskych preukazov, ktoré sa budú dať používať s pomocou bezkontaktného rozhrania protokolom NFC. Ministerstvo vnútra však nevie garantovať, kedy táto zmena nastane, ani či to bude pred koncom roka,“ poznamenal Illek. Podľa príslušného nariadenia Európskej komisie mali byť vydávané už od augusta 2021, čo mohlo zabezpečiť technicky vhodné a nákladovo efektívne riešenie aktuálnej situácie.

Mnohí tvrdia, že to nie je jednoduché

Slovensko.Digital zároveň pripomína, že v zákone o eGovernmente je už viac rokov zakotvený jednoduchší mechanizmus potvrdzovania podaní – tzv. autorizácia klikom, ktorý je použiteľný všade tam, kde v listinnej verzii podania je vyžadovaný iba vlastnoručný podpis.

Tento spôsob potvrdzovania podaní je pre používateľov veľmi jednoduchý, nepotrebujú k nemu inštalovať a ovládať žiadnu dodatočnú aplikáciu a je podobný ako pri iných službách cez internet, napríklad pri nákupe tovaru cez web stránku obchodu. Pri tomto postupe musí byť občan taktiež prihlásený na web stránke úradu a keď vytvorí podanie, tak ho nakoniec pred odoslaním jednoducho potvrdí (autorizuje) kliknutím na príslušné tlačidlo.

Čaká nás ďalšia novinka

„Takto môžu postupovať všetci držitelia občianskych preukazov, alebo používatelia aplikácie Slovensko v mobile. Vyzývame úrady, ktorých elektronické služby sú masovo používané – najmä Finančnú správu SR – aby túto funkciu implementovali a sprístupnili občanom,“ dodal Illek. Organizácia tiež vyzýva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, aby autorizáciu klikom sprístupnilo pre všetky typy podaní, kde je aplikovateľná na Ústrednom portáli verejnej správy a svojich portáloch do konca roka 2022.

To však nebude jediná novinka, ktorá nás v súvislosti s občianskymi preukazmi čaká. Ako informuje portál TVNoviny, už čoskoro nebude elektronická komunikácia nebude záležať na káblikoch a čítačky. Od decembra tohto roka by mal byť rezort vnútra pripravený vydávať nové občianske preukazy, ktoré budú bezkontaktné. Prostredníctvom nich by sa mohli živnostníci prihlásiť na stránku Slovensko.sk aj cez mobil.