Nová štúdia potvrdila to, čo sme si dlho mysleli. Muži dospievajú neskôr ako ženy a ich mozog nie je taký efektívny

Zuzana Fulopova

Foto: pixabay

Vraví sa, že ženy dospievajú oveľa skôr ako muži, dokonca niektorí muži sa správajú celý život ako deti. Pár vedcov si zobralo tento jav na mušku a rozhodli sa preskúmať, čo je na tom pravdy. Najnovšia štúdia preskúmala vlastnosti mužského mozgu v porovnaní so ženským a výsledky prekvapili.

Foto: pixabay
Foto: pixabay

Predmetná štúdia uskutočnená na univerzite v Oxforde sa opierala o fakt, že ľudský mozog prechádza dlhodobým vývojom vlastností funkčných a štrukturálnych sietí, ktoré sa vyvíjajú až do dospelosti.  Vedci skúmali mozog na vzorke 121 respondentov vo veku 4 až 40 rokov, pričom ich cieľom bolo zistiť, ktoré funkcie mozgu sa počas vývoja menia, a ktoré ostávajú rovnaké. Tak isto sledovali aj zmeny v rôznych funkciách, pričom hlavný ukazovateľ bol vek a pohlavie respondentov. Ako dopadli výsledky?

Muži dospievajú neskôr ako ženy

Foto: pixabay
Foto: pixabay

Napriek tomu, že mozog mužov aj žien funguje rovnako v každodennom živote, z výsledkov tejto štúdie sa potvrdilo, že mužský mozog zaostáva vo vývoji funkčných sietí v porovnaní so ženským mozgom. Na druhej strane však ženský mozog vykazuje predčasné zhoršenie týchto sietí. Dá sa povedať, že z tohto dôvodu teda muži dospievajú neskôr ako ženy.

Ženský mozog je efektívnejší

Foto: pixabay
Foto: pixabay

Táto štúdia tiež odhalila vyššiu účinnosť ženského mozgu. Profesor fyziológie a farmakológie Eduardo Calixto vo svojej publikácii uvádza, že napriek tomu, že je mužský mozog väčší v porovnaní so ženským, vykazuje nižšiu efektívnosť. Napríklad ženský mozog vykazuje lepšiu pamäť, viac nervových spojení, či detailné vnímanie farby alebo chuti. Podľa profesora to však tkvie v hormonálnom pôvode.

Vďaka tomuto výskumu môžeme povedať, že naozaj mužský aj ženský mozog funguje odlišne, čo vysvetľuje rozdielnosť v správaní a stupeň emočnej zrelosti u oboch pohlaví. Všimli ste si aj vy rozdielnosť medzi medzi mužským a ženským svetom? Myslíte si, že naozaj muži dospievajú neskôr? Podeľte sa s nami o svoj názor v komentároch.

2
Komentovať