POZOR: Zmena v prípade nástupe otca na materskú dovolenku. Pozrite si prehľad

SITA

Foto: unsplash

Pri nástupe otca na materskú dovolenku už rodičia od mája nebudú musieť uzatvárať formálnu dohodu o tom, že otec prevzal dieťa do starostlivosti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť od 1. mája tohto roka. Sociálna poisťovňa odbúranie tejto administratívnej povinnosti víta. Otcom sa tak zjednoduší možnosť požiadať o túto dávku.

Foto: unsplash

„Vypustením tejto formálnej podmienky sa zníži administratívna záťaž rodičov dieťaťa, čo veľmi vítame,“ uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer. Otcom podľa neho zostala možnosť, aby si popri starostlivosti o dieťa mohli privyrobiť, napríklad vykonávaním domáckej práce. Výška príjmu pri tom nie je rozhodujúca, rozhodujúca je úprava pracovných podmienok. „Dôležité je, aby sa o dieťa postarali, to sa v zákone nezmenilo,“ tvrdí šéf poisťovne. V minulom roku každý piaty otec popri poberaní dávky aj pracoval.

Podmienky nesplnilo len pár otcov

Sociálna poisťovňa v minulom roku vyplácala materskú dávku 14 881 otcom, pričom iba v 108 prípadoch žiadatelia podmienky nesplnili. Niektorí z nich podľa poisťovne nemali dostatočný počet dní nemocenského poistenia. V 62 prípadoch poberala matka materskú dávku, resp. rodičovský príspevok, prípadne nebola splnená podmienka starostlivosti o dieťa otcom dieťaťa. „Zaznamenali sme prípady, keď o materské žiadal poistenec, ktorý pracoval v Nemecku, no dieťa ostalo doma s matkou v Nitre alebo otca, ktorý bol vodičom medzinárodnej kamiónovej dopravy,“ uviedla poisťovňa.

Foto: unsplash

Suma materských dávok vyplatená otcom sa za posledné štyri roky strojnásobila. V roku 2017 túto dávku poberalo 6 553 otcov a poisťovňa im vyplatila takmer 22,5 mil. eur. „V roku 2020 počet poberateľov vzrástol na takmer 15-tisíc. Spolu sme im vyplatili viac ako 66,5 milióna eur,“ dodala Sociálna poisťovňa.

Poistenie

Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky, ak matka nepoberá materskú dávku alebo rodičovský príspevok. Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní. Suma materskej dávky dosahuje 75 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).