Psychológovia radia: Ak chcete mať úspešné deti, mali by ste pri výchove dodržiavať toto pravidlo

Zuzana Fulopova

Foto: pixabay

Asi každý rodič si želá, aby jeho dieťa bolo šťastné, zdravé a robilo v živote to, čo ho baví. A keď sa k tomu pridá aj úspech, nič krajšie si už nemôže priať. Nedávno priniesol portál iflscience štúdiu od renomovaných psychológov, podľa ktorých úspešnosť človeka závisí od výchovy. Poukazujú na to, že ak budeme pri výchove svojho dieťaťa dodržiavať niekoľko faktorov, je vysoko pravdepodobné, že sa z neho stane úspešný človek. O aké faktory ide?

pixabay

# Zapájať svoje deti do domácich prác

Mnohí psychológovia tvrdia, že ak je dieťa zapájané do domácich prác, naučí sa pracovitosti a spolupráci. Z dieťaťa sa neskôr stáva zamestnanec, ktorý vie spolupracovať a je schopný prevziať na seba úlohy.

# Učiť svoje deti sociálnym zručnostiam

Podľa výskumníkov z Pensylvánskej univerzity je u detí, ktoré majú dobre rozvinuté sociálne a emocionálne zručnosti pravdepodobnejšie, že získajú vysokoškolské vzdelanie a zamestnanie do 25 rokov ako u detí, ktoré tieto zručnosti nemajú rozvinuté.

# Mať vysoké očakávania

Ak rodičia niečo očakávajú od svojich detí, je vysoko pravdepodobné, že to deti aj splnia.

# Mať medzi sebou zdravé vzťahy

Aj to, v akej rodine dieťa vyrastá, má neskôr vplyv na jeho úspech. Deti, ktoré vyrastali v rodinách s častými konfliktmi, či už v úplnej alebo rozvedenej rodine, majú tendenciu horšie uspieť v živote.

pixabay

# Učiť skôr svoje deti počítať

Deti, ktoré sa naučia matematiku ešte v predškolskom veku, môžu skôr dosiahnú úspech v matematike a dokonca aj v čítaní.

# Rozvíjať vzťah so svojimi deťmi

Deti, ktoré dostali hlavne v priebehu svojich troch rokov láskyplnú starostlivosť, dokážu neskôr nadväzovať zdravé vzťahy.

pixabay

# Odolávať stresu

Je psychologicky dokázané, že ak sú rodičia dlhodobo v strese, aj ich dieťa sa časom dostáva do nepohody, čo môže ovplyvniť jeho neskorší život. Tento psychologický fenomén sa nazýva emocionálna nákaza, kedy si ľudia prenášajú vzájomné pocity.

# Oceňovať úsilie a podporovať rastové myslenie

Psychológovia radia podporovať svoje deti v každej aktivite a rozvíjať u neho rastové myslenie, teda neúspech nevidieť ako zlyhanie, ale ako odrazový mostík pre rast a rozšírenie svojich schopností.

pixabay

# Majú sklon k vyššiemu sociálno-ekonomickému postaveniu

Úspech vášho dieťaťa závisí aj od toho z akého sociálno-ekonomického prostredia pochádza.

# Byť autoritatívny

Rodičia by mali byť zdravo autoritatívny, teda by sa mali snažiť racionálne nasmerovať svoje dieťa, ale tak, aby sa necítilo obmedzované.

# Uplatňovať kontrolu správania, nie psychologickú kontrolu

Zdravá kontrola správania rodičov zohráva významnú úlohu v ich spokojnosti so životom a duševnou pohodou. Dovolte svojmu dieťaťu aby sa samo rozhodovalo, rešpektujete jeho súkromie a rozvíjajte v non zmysel pre prijate seba samého.

# Dávať svojim deťom prezieravé mená

Množstvo výskumov dokazuje, že aj vaše meno ovplyvňuje váš celoživotný úspech.

pixabay

# Keď čelia konfliktu, bojujú za spravodlivosť aj pred svojimi deťmi

Podla psychológov má pozitívny účinok na dieťa ak vidí, že jeho rodičia vedia čeliť konfliktu aj v jeho prítomnosti.

# Nechať svoje deti aj zlyhať

Dieťa pripravíte na úspech aj tým, že ho necháte občas aj zlyhať.

# Nedovoliť svojim deťom sledovať príliš dlho televízor

Podla psychologickej štúdie deti, ktoré strávia príliš veľa času sledovaním televízie, majú neskôr problém v komunikačných zručnostiach, čo priamo úmerne súvisí s kariérnym úspechom.

# Učiť svoje deti sebaovládaniu

Ak má vaše dieťa dobrý zmysel pre sebaovládanie, je väčšia pravdepodobnosť, že bude zdravé, bohaté a úspešné.

pixabay

# Venovať pozornosť svojim deťom

Ak svojim deťom poskytnete citlivú starostlivosť, odzrkadlí sa to v ich neskoršom živote. Inými slovami ak svojim deťom venujete pozornosť a počúvate ich, neskôr môžu dosiahnuť v živote väčší úspech.

# Čerpať rodičovskú dovolenku

Aj to, koľko času strávite s dieťaťom v ranom štádiu ich detstva, môže ovplyvniť ich rozvoj. Ak chcete aby vaše dieťa bolo v živote úspešné a šťastné, strávte s ním na rodičovskej dovolenke čo možno najviac času.

2
Komentovať