Uznávaná odborníčka na výchovu: Trest je len lenivosť rodičov. Postupovať by však mali takto

Kristína Hagarová

Foto: flickr (Olga/ Олька)

Veľmi často sa diskutuje o tom či by sme mali naše deti trestať, alebo sa skôr trestom vyhýbať, keď je to možné. Samozrejmé, že existuje niekoľko druhov trestov, no pri oboch sú odborníci často na vážkach. Trestať či netrestať?

V dnešnej dobe sa takmer všetci zhodujú, že odpoveď je jednoznačne netrestať. Podľa štúdie z portálu Psychology Toda a psychologičky Laury Markham prinášajú tresty len dočasné výsledky, ktoré v konečnom dôsledku nemajú žiadnu účinnosť.

Foto: unsplash

Reagujete prehnane

Zvyčajne vaše dieťa chcete potrestať vtedy, keď vás vedome alebo nevedome svojím konaním zraní. Je veľmi ťažké zostať v pokoji, pretože ich vlastne chcete potrestať, aby cítili vašu bolesť aj ony. Mali by ste však urobiť všetko preto, aby ste to vedeli vyriešiť bez kriku a bez inej ujmy. Výbuchy emócií môžu viesť vážnym následkom, ktoré možno nevidíte teraz, no časom sa to na nich môže podpísať.

Trest je vaša lenivosť

Asi sa vám to bude ťažko čítať, ale verte tomu, že trest je len lenivosť komunikovať s vašimi deťmi. Odborníci tvrdia, že všetko sa dá vyriešiť jednoduchou komunikáciou. Trest je bez vyjednávania a bez vysvetľovania a práve preto je to také ľahké. Zo strany rodiča to vlastne nevyžaduje žiadne úsilie. Nie je to však dobrý spôsob, ako vychovať šťastného a zdravého človeka.

Foto: unsplash

Tresty bránia sebadisciplíne

Hlavným cieľom rodičovstva je vychovať osobu, ktorá bude pripravená robiť vlastné rozhodnutia na základe svojich skúseností. Ak svoje deti často trestáte a nehovoríte im, aké dôsledky má ich konanie, v budúcnosti budú mať veľký problém porozumieť tomu, čo je správne a čo nie. Podľa niektorých zistení takéto deti zvyčajne nemajú sebadisciplínu ani pocit empatie, pretože ich to jednoducho nikto neučil.

Znižujete ich sebavedomie

Dieťa tresty nevidí ako spôsob toho, že urobilo niečo zlé. Vykreslia si to po svojom a najlogickejšie pre nich je tento záver: Moji rodičia ma nemilujú, a preto sa ku mne takto správajú. Ak nechcete, aby sa vaše dieťa takto cítilo, vysvetlite mu to. Nikdy neviete, ako sa na nich takéto správanie môže podpísať a aké psychické problémy im to môže spôsobiť.

Foto: unsplash

Podporujete v ňom strach

Chceli by ste, aby sa vás vaše dieťa bálo? Je potrebné pripomenúť, že strach nie je rešpekt. Lenže trest je jednoducho na strachu založený. Musia pochopiť ich predchádzajúce chyby a musia vedieť, prečo by sa tomu mali vyhnúť. Inak to budú robiť tak, aby ste to nevideli.

Ničíte váš vzťah

Asi vám je jasné, že určite na trestoch a na strachu nevytvoríte láskyplný vzťah plný dôvery. Práve naopak, vytvárate medzi sebou stenu nepochopenia a skrytej agresivity, ktorá urobí obe strany nešťastné a nespokojné. Deti sa na vás nebudú obracať, keď budú potrebovať vašu pomoc. Nebudú u vás hľadať pochopenie a v konečnom dôsledku ani vašu lásku.

Foto: unsplash

Ako to vyriešiť?

Trest je nakoniec často len vaše zlyhanie, kedy ublížite niekomu, kto sa v tomto momente nevie brániť. Vaše správanie založené na trestoch môže z vášho dieťaťa urobiť dokonalý príklad človeka, ktorý bude v budúcnosti šikanovať všetkých okolo seba, pretože si to bude potrebovať dokázať. Na druhej strane sa však z neho môže stať aj človek, ktorý sa nebude vedieť voči nikomu ubrániť. Ukážte im svoju lásku. Naučte sa o problémoch rozprávať, zistite, čo je jeho príčinou. Hlavne sa však o všetkom poriadne rozprávajte.

1
Komentovať