Mužský mozog je väčší, no nemá vplyv na inteligenciu. 7 vedecky dokázaných faktov o ženskom a mužskom svete, na ktoré musíte raz a navždy zabudnúť!

KatkaR

Rozdielnosť medzi mužmi a ženami je oblasťou, ktorá pravdepodobne nikdy nebude dokonale prebádaná. Stále nové a nové prekvapujúce informácie nám denne dokazujú, že genetika a vrodené biologické vlastnosti nie sú jedinými faktormi, ktoré majú vplyv na rozdiely medzi pohlaviami. Síce sme už mnohokrát boli svedkami vtipov o ženskej logike či mužskej neschopnosti robiť viac vecí naraz, pravdepodobne sme neskúmali, odkiaľ pochádzajú a či sú vlastne aspoň sčasti pravdivé. 

pixabay.com

Neurobiológia je mladá veda, ktorá skúma štruktúru mozgu a vplyv procesov prebiehajúcich v mozgu na ľudské správanie a konanie. Neustály vývoj a  pokrok v oblasti medicíny a technológií umožňuje vedcom zachádzať do detailov najkomplexnejšieho ľudského orgánu a skúmať i otázky, o ktorých sa bežným ľuďom snáď ani nesníva: Ako a v čom sa teda líši ženský mozog od mužského? Ak v tejto oblasti existujú rozdiely, ako ovplyvňujú ľudskú osobnosť? Pozrite sa s nami na zatiaľ objavené zaujímavosti, vďaka ktorým sa aj vy môžete priblížiť k riešeniu otázky ľudského bytia.

Veľkosť mozgu

pixabay.com

V 19. storočí prišli fyziológovia s tvrdením, že mužský mozog je väčší ako ženský. Keďže ženy sa v tom čase nemohli slobodne prejaviť a vyjadriť sa k tomuto tvrdeniu, niektorí ľudia začali tvrdiť, že intelektuálna nadradenosť mužov je vedecky dokázaným faktom. Avšak, ešte v tom istom storočí sa súvislosť medzi veľkosťou mozgu a intelektom ocitla pod paľbou ostrej kritiky. Súčasné moderné výskumy potvrdzujú fakt, že mužský mozog je síce v priemere o 10% väčší než ženský, avšak tento rozdiel nemá vôbec žiadny vplyv na inteligenčný kvocient.

Hemisféry mozgu

Počuli ste už niekedy tvrdenie, že inžinieri premýšľajú ľavou hemisférou mozgu, zatiaľ čo hudobníci tou pravou? Potom majte na pamäti, že toto tvrdenie sa nezakladá na pravde a ide iba o fikciu.

pixabay.com

Rovnako neexistuje žiadny vedecký dôkaz o tom, že ľavá hemisféra je viac využívaná mužmi a pravá ženami. Avšak, vedci predsa len objavili nejaké odlišnosti – v mozgu mužov sa nachádza viac neurónových spojení vo vnútri každej hemisféry a v ženskom ich nájdeme viac medzi hemisférami. Veda však stále neprišla na to, ako presne tieto spojenia ovplyvňujú ľudské správanie.

Štruktúra mozgu

Rôzne časti mozgu sa u žien a mužov líšia svojou veľkosťou i hustotou. Napríklad amygdala, hypotalamus a ostrovná frakcia, resp. ostrovček, sú väčšie v mužskom mozgu. Ženy majú zase väčší čelný pól, talamus a niektoré ďalšie časti mozgu.

pixabay.com

Veľkosť týchto častí mozgu si však nemožno spájať so správaním toho-ktorého človeka. Napríklad ženy sú vo všeobecnosti považované za citlivé a emocionálne stvorenia, no amygdala, ktoré je zodpovedná za ľudské emócie, je väčšia práve v mužskom mozgu.

Vplyv štruktúry mozgu na schopnosti

Až do konca 20. storočia sa verilo, že ženský mozog je zodpovedný za lepšie rečové schopnosti žien a vďaka tomu vzniklo množstvo stereotypov týkajúcich sa tejto oblasti – od lásky k nekonečnému klebeteniu a ohováraniu až k “drahý, musíme sa porozprávať.“ Moderní vedci sa však domnievajú, že medzi rečovými schopnosťami mužov a žien neexistujú žiadne významné biologické rozdiely.

pixabay.com

Rovnako môžeme polemizovať o matematike. Mnoho ľudí stále verí, že mužské pokolenie je spájané s podávaním presných výsledkov. Výsledky niekoľkých štúdií však preukázali, že sklony k matematike a počtom nie sú podmienené pohlavím. Môžeme teda uviesť, že neexistujú čisto ženské ani čisto mužské aktivity či schopnosti.

Vplyv hormónov

pixabay.com

Vedci dodnes presne nezistili, aký vplyv môžu mať pohlavné hormóny na mozog a ľudské správanie. V minulosti sa síce agresívne správanie bežne spájalo so silnejším pohlavím, pričom na vine bol testosterón, no moderný výskum túto teóriu vyvrátil.

Duševné choroby

pixabay.com

Prevaha niektorých mentálnych porúch sa líši v závislosti od pohlavia. Napríklad autizmus, syndróm nedostatku pozornosti či hyperaktivita, Tourettov syndróm a dyslexia, sa vo väčšej miere prejavujú u mužov. Medzi ženami sú zase viac rozšírené depresie, úzkostné poruchy či poruchy príjmu potravy – napríklad anorexia. Nanešťastie, vedci stále neprišli na to, prečo je to-ktoré pohlavie náchylnejšie na niektoré choroby a poruchy. Samozrejme, jednými z hlavných cieľov neurobiológie je štúdium týchto vzorcov, nájdenie úspešnej a efektívnej liečby a spôsobov, ako týmto chorobám predchádzať.

Vplyv výchovy a stereotypov

pixabay.com

Neurovedci nám pripomínajú, že mozog je mimoriadne zložitý orgán. Jeho časti nie sú jasne zodpovedné za konkrétne funkcie a úlohy a preto neexistuje dôvod, aby sme hovorili o čisto mužskom a čisto ženskom mozgu. Zásadnou chybou väčšiny v minulosti realizovaných štúdií je tá, že výskumníci sa zamerali na hľadanie zásadných rozdielov medzi mozgom oboch pohlaví, miesto toho, aby sa zamerali na nachádzanie podobných funkcií a vlastností. Mozog každého človeka je jedinečný a žiadna osoba sa v tomto smere nedá prirovnať k inej. Správanie, temperament, talent, osobnostné charakteristiky a iné vlastnosti človeka teda v žiadnom prípade nie sú ovplyvnené pohlavím. Okrem genetiky nás významne ovplyvňujú aj výchovné, kultúrne a spoločenské vplyvy, prostredie, v ktorom sa nachádzame a stereotypy.

Ktorá zo zaujímavostí o ľudskom mozgu vás prekvapila najviac? Má podľa vás veľkosť či štruktúra mozgu vplyv na správanie človeka? Podeľte sa s nami o váš názor.

Pozri aj: Prvá transplantácia hlavy má prebehnúť už čoskoro. Vedci však tvrdia, že dobrovoľníka čaká osud horší ako smrť

Katuš, adme.ru

0
Komentovať