Čím viac aktívneho času budete tráviť so svojím partnerom, tým budete obaja dlhšie žiť, potvrdzuje nová štúdia

Zuzana Fulopova

Foto: publicdomainpictures.net

Vraví sa, že slobodná žena je šťastná žena. Áno, môže platiť aj táto fráza, ale ani manželstvo nevylučuje šťastie. Dokonca, ak je vaše manželstvo šťastné, tak potom bude aj dlhé. Podľa najnovšej štúdie totižto ľudia, ktorí majú šťastné manželstvo, majú nie len spokojnejší, ale aj dlhší život.

pixabay

Výskum, ktorý bol publikovaný v Psychological Science, preukázal, že spokojnosť v manželskom živote je primárny ukazovateľ úmrtnosti účastníkov, bez ohľadu na sociálno-ekonomické, demografické ukazovatele, či dokonca fyzický stav účastníkov. Ukázalo sa ako menej pravdepodobné, že účastníci, ktorí mali šťastného partnera a sami boli šťastní na začiatku štúdie, v priebehu nasledujúcich ôsmych rokov zomrú.

pixabay

Spokojnosť so životom totiž súvisí so správaním, ktoré môže ovplyvniť zdravie človeka. Výskum potvrdil, že ak máte šťastného a aktívneho partnera, väčšinou aj vy vediete aktívny a šťastný život.  Naopak, ak je váš partner v depresii a nemá záujem o žiadne aktivity, aj vy budete o ne prejavovať menší záujem.

Tento výskum sa robil v priebehu ôsmych rokov na vzorke 4400 manželských alebo partnerských párov v USA, vo veku nad 50 rokov. Počas týchto ôsmych rokov museli všetci manželia, alebo partneri hlásiť svoju životnú spokojnosť a rôzne iné faktory, ktoré súviseli s úmrtnosťou, ako fyzická aktivita, príjem domácnosti, podpora partnera a pod. V priebehu tohto výskumu bola taktiež sledovaná úmrtnosť účastníkov.

Na konci tohto výskumu zomrelo približne 16 percent účastníkov. Väčšinou to boli tí, ktorí boli menej fyzicky aktívni, mali menší príjem, či nižšie vzdelanie. Taktiež mali tí, ktorí zomreli tendenciu prejavovať počas tohto výskumu menšiu spokojnosť vo vzťahu a teda aj so životom, ako tí, ktorí nezomreli. Navyše, aj ich partneri odpovedali podobne ako oni. Je pravda, že neexistuje ideálny vzťah a v každom spolunažívaní nastanú nezhody. V globále však páry prežijú spolu šťastný vzťah, ak vedia spolu správne komunikovať, sú so životom spokojní a majú spoločné aktivity.

pixabay

Výsledky tohto výskumu ukazujú, že riziko úmrtnosti so šťastným partnerom sa zvyšuje pomalšie, ako riziko úmrtnosti s nešťastným partnerom. Tak isto riziko úmrtnosti sa zvyšuje s horšou sociálno-ekonomickou situáciou, čo nás môže inšpirovať k tomu, aby sme zlepšili svoju celkovú životnú situáciu. Rovnako nás tento výskum môže motivovať k tomu, aby sme spoločne robili aktivity, ktoré má každý partner rád. Čo poviete?

scarymommy.com
0
Komentovať