Máte obavy, či budete mať nárok na dôchodok? Vieme, koľko musíte zarobiť, aby ste dostali aspoň 400 eur

Hyriaková Kristína

Foto: pixabay

Mnohí ľudia pracujú celý život, platia odvody, no napriek tomu je ich dôchodok veľmi nízky. Na Slovensku však máme minimálnu sumu dôchodku, aby sa práve títo seniori nedostali pod hranicu hmotnej núdze. Čo však musíte spraviť pre to, aby ste dostali aspoň minimum?

Portál Finsider zverejnil podmienky, ktoré musíte spĺňať, aby ste na minimálny dôchodok mali nárok. Tieto podmienky zabezpečujú, aby na penziu nemal nárok človek, ktorý sa práci vyhýbal, či pracoval na čierno.

Aké podmienky musíte splniť?

„Základnou podmienkou nároku je počet odpracovaných rokov. Penzista musí platiť dôchodkové poistenie minimálne 30 rokov. Započítavajú sa napríklad všetky odpracované roky v cudzine potvrdené príslušnou inštitúciou. Cudzinou sa v tomto prípade rozumie iný členský štát Európskej únie (EÚ), Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko či iný štát, s ktorým má Slovensko uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Takéto zmluvy má podpísané napríklad s Austráliou, Izraelom, Ruskom, Spojenými štátmi americkými a ďalšími desiatimi krajinami mimo EÚ,“ informuje portál.

Foto: Pexels

Koľko musíte zarobiť?

Najnovšie články