Nárok na tento dôchodok nemajú všetci penzisti. Uistite sa, že spĺňate podmienky, kým nebude neskoro

Dana Kleinová

Foto: unsplash/ TASR archív

Nárok na tento typ dôchodku nemajú všetci penzisti. Jeho poberanie totiž závisí od jednej dôležitej veci, ktorú musíte splniť, kým nie je neskoro.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje Sociálna poisťovňa, vdovecký dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku. Účelom tejto dávky je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky. Partner zosnulej ženy ho však nedostane automaticky. Musí totiž splniť niekoľko podmienok.

Foto: Pexels

Kto má nárok

Manžel má nárok na vdovecký dôchodok len vtedy, ak jeho manželka odvádzala poistné do Sociálnej poisťovne (bola zamestnaná alebo si dobrovoľne platila poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo či ho za ňu, v určitých prípadoch, odvádzal štát) a ku dňu smrti získala potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Rovnako v prípade, ak zomrela v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania.

Nárok na vdovecký dôchodok vám vzniká, ak ste vdovec po manželke, ktorá:

  • ku dňu smrti poberala starobný dôchodok, invalidný dôchodok, alebo mala nárok na predčasný starobný dôchodok,
  • ku dňu smrti nepoberala niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnila podmienky nároku na starobný dôchodok,
  • zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
  • ku dňu smrti nepoberala starobný, predčasný starobný, či invalidný dôchodok, ale získala počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok.

Nárok na vdovecký dôchodok vzniká dňom smrti manželky, t. j. deň, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň jej úmrtia. V prípade nezvestnej je to deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestná neprežila) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manželky za mŕtvu.

Aké sú podmienky a ako o dôchodok požiadať

Najnovšie články