Od roka 2024 má nárok na materské ďalšia skupina žien. Splniť však musia túto dôležitú podmienku

TASR

Foto: pxhere

Od 1. januára sa rozširuje nárok na materské pre absolventky stredných a vysokých škôl s ukončeným štúdiom. Do obdobia 270 dní trvania nemocenského poistenia pri nároku nemocensky poistených matiek sa na materské započíta aj obdobie na strednej alebo vysokej škole.

Článok pokračuje pod videom ↓

Považuje sa za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenkyňa týmto štúdiom získala príslušný stupeň vzdelania. Zmena má podľa Sociálnej poisťovne (SP) pomôcť bývalým študentkám, ktoré sú nemocensky poistené, no nedosiahli 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Ide o bývalé študentky, ktorým dôvod na poskytnutie materského vznikne po 31. decembri 2023.

Čo všetko musí budúca mamička splniť?

„Ak má žena očakávaný deň pôrodu stanovený na 11. február 2024 a skôr, doba štúdia sa jej nezapočíta, keďže šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu pripadne na 31. december 2023 a skôr. Ak má žena očakávaný deň pôrodu stanovený na 12. február 2024 a neskôr, a o materské požiada šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, doba štúdia sa jej započíta,“ priblížil hovorca SP Martin Kontúr.

Musí však ísť o úspešne ukončené štúdium. Základnou podmienkou nároku na materské je existencia nemocenského poistenia alebo plynutie ochrannej lehoty v deň vzniku dôvodu na poskytnutie materského. Podmienka 270 dní nemocenského poistenia sa sleduje až následne.

SP si bude overovať obdobie štúdia na slovenských školách sama. Pokiaľ ide o štúdium v zahraničí, doklad o jeho ukončení predkladajú žiadateľky.

Najnovšie články