Poznáte najdlhšie slovo v slovenčine, ktoré sa aj používa? Má až 35 písmen a jeho vyslovenie vám urobí problém

Kristína Hagarová

Foto: unsplash

Slovenčina patrí medzi tie najkomplikovanejšie jazyky na svete a potrápi nejedného z nás. Rozmýšľali ste však niekedy nad tým, ktoré slovo je v slovenskom jazyku najdlhšie?

Článok pokračuje pod videom ↓

Slovenskí jazykovedci často diskutujú o tom, ktoré slovo je v slovenčine to najdlhšie, no zároveň sa aj používa. Ako uvádza portál Korpus, zdá sa, že existujú dokonca dve najdlhšie slová, ktoré sa používajú. Jedno si však zaslúži špeciálnu pozornosť hlavne preto, lebo to nie je číslovka.

Najdlhšie slovo v slovenčine

Je ním slovo: najneskomercionalizovávateľnejšieho, respektíve najneskomercionalizovávateľnejšiemu. Obe majú 35 písmen a ich výslovnosť vás jednoznačne potrápi a budete si ho musieť rozdeliť. Podľa jazykovedcov tiež do úvahy spadá číslovka, konkrétne: deväťstodeväťdesiatdeväť(štyri/sedem)tisícštyristodeväťdesiatdeväť(štyri/sedem) a jej kombinácie s číslami v zátvorke (dohromady ich je 53).

Foto: unsplash

Poznali ste ich?

Slovenčina pozná aj dlhšie slová, avšak sú oveľa menej používané, preto jazykovedci uvádzajú práve spomenuté. Ako uvádza portál Dobré Noviny, z 34 písmen sa skladá slovo najnezrevolucionalizovateľnejšiemu a 31 písmen má slovo najneobhospodarovávateľnejšieho. Medzi najdlhšie slová v slovenčine patria aj slová ako znajneprekryštalizovávateľnejšievajúcimi a znajnepreinternacionalizovateľnejšievať, avšak tie sa nepovažujú za bežne používateľné a sú odborného charakteru.

Poznali ste tie najdlhšie slová?