POZOR! Ak chcete, aby vaši rodičia dostávali rodičovský dôchodok, nezabudnite splniť túto vec

SITA

Foto: unsplash

Pracujúce deti, ktoré mali v roku 2021 dôchodkové poistenie a želajú si poukázať rodičovský dôchodok náhradným rodičom, musia to oznámiť Sociálnej poisťovni do konca februára.

Článok pokračuje pod videom ↓

Rovnako tak môžu urobiť v tomto termíne aj tí poistenci, ktorí si neželajú, aby Sociálna poisťovňa poukázala časť ich odvodov biologickým rodičom, resp. jednému z rodičov. Slúži na to podľa vyjadrení poisťovne formulár, ktorý je zverejnený na ich stránke alebo v jej pobočkách. V prípade, že si deti želajú, aby ich rodičom poisťovňa priznala rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne automaticky.

Kedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok?

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023 a Sociálna poisťovňa ho v tomto roku vyplatí jednorazovo v jednej splátke za celý rok 2023. V ďalších rokoch ho budú dôchodcovia dostávať mesačne v ich obvyklých výplatných termínoch, v ktorých dostávajú aj samotnú dôchodkovú dávku. Rodičovský dôchodok nezvyšuje ani výšku odvodov dieťaťa do Sociálnej poisťovne a ani nemá vplyv na výšku jeho budúceho dôchodku.

Platiť bude päť rokov

V prípade priznania nároku na rodičovský dôchodok tento bude platiť počas piatich rokov. Napríklad, ak nárok vznikne 1. januára 2023, bude trvať do 31. decembra 2027. Výška rodičovského dôchodku sa bude prepočítavať každý rok na základe vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, jeho maximálna suma v roku 2023 pre jedného rodiča je 21,80 eura.