POZOR: Dôležitá správa pre všetkých seniorov. Na toto nesmiete zabudnúť, keď chcete dostávať dôchodok

Kristína Hagarová

Foto: maxpixel

Pokiaľ plánuje dôchodca odcestovať na dlhší čas, môže si dať posielať dôchodok na inú adresu alebo účet v banke. Informovala o tom Sociálna poisťovňa na svojom webe. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Dôchodca, ktorý poberá dôchodok v hotovosti na pošte a často cestuje na dlhší čas mimo svojho domova, môže v záujme včasného doručenia dôchodku zmeniť spôsob jeho doručovania na účet v banke. Takto bude mať dôchodok k dispozícii kdekoľvek. Je však dôležité o to Sociálnu poisťovňu najmenej tri mesiace vopred, aby stihla zariadiť zmenu spôsobu vyplácania dôchodku.

Takto môžete o zmenu požiadať aj vy

Požiadanie je jednoduché. Najskôr si senior vyberie banku a založí si účet. „Následne mu banka poskytne a potvrdí tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke. Tlačivo je k dispozícii aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Formuláre, či v jej pobočkách po celom Slovensku.

Ak dôchodca nemá možnosť získať toto tlačivo, môže o zmenu spôsobu výplaty dôchodku požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou (listom) Sociálnu poisťovňu. Potrebné však je, aby predložil aj hodnoverný doklad o tom, že je majiteľom účtu, na ktorý dôchodok žiada poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu. O poukazovanie dôchodku na účet v banke môže dôchodca požiadať aj priamo pred zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorý o tom spíše zápisnicu a ktorému dôchodca zároveň odovzdá doklad o tom, že je majiteľom účtu.“

Zmena na pošte

Sociálna poisťovňa zmenu zariadi od tretej výplatnej splátky dôchodku po doručení žiadosti. Ak dôchodca plánuje odcestovať na dlhší čas, môže požiadať Slovenskú poštu, aby mu dôchodok posielala na inú adresu. „Tento spôsob doručenia dôchodku na inú adresu je možné na pošte zariadiť najviac na šesť mesiacov a Sociálnej poisťovni túto zmenu netreba nahlasovať, keďže ide o kompetenciu Slovenskej pošty.“