Príjmy Slovákov sú stále nižšie, môže za to inflácia a vysoké náklady. Mnohí chcú vyšší plat a lepšiu prácu

SITA

Foto: unsplash

Reálne príjmy spotrebiteľov stagnujú alebo dokonca klesajú v takmer všetkých európskych krajinách. Rastúca inflácia a vyššie náklady na prijaté úvery a pôžičky sú pre domácnosti naďalej problémom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako vyplýva z prieskumu spoločnosti Intrum, 51 % Slovákov potvrdilo, že im po zaplatení základných položiek a účtov zostáva menej peňazí ako pred rokom. Zároveň má tretina opýtaných značne oslabenú finančnú odolnosť. Úplne im chýba akákoľvek hotovostná rezerva na pokrytie neočakávaných nákladov, prípadne je len veľmi nízka. Jeden z piatich spotrebiteľov potvrdil, že nemá žiadne úspory, ďalších 16 % má v úsporách sumu nižšiu ako jeden mesačný príjem.

Takmer polovica Slovákov chce zlepšiť svoju finančnú situáciu žiadosťou o zvýšenie platu, prípadne si chce nájsť lepšie platenú prácu. Na úspory siahne 38 % Slovákov a dokonca 12 % je nútených vykryť nedostatočný príjem novým úverom na pokrytie každodenných výdavkov a účtov. Výdavky Slovákov rastú rýchlejšie ako príjmy a to vyvoláva obavy a nespokojnosť. V európskom priemere ľudia predpokladajú, že vysoká inflácia bude trvať až do začiatku roka 2025.

Slováci sú pesimisti

Zároveň však Slovensko patrí medzi tri krajiny, kde vládne o dĺžke trvania inflácie najväčší pesimizmus, 29 % očakáva, že sa vysoká inflácia neskončí nikdy.

Najnovšie články