Realita na Slovensku: Ženy do konca roka pracujú zadarmo. Vieme, o koľko majú nižšie platy oproti mužom

SITA

Foto: needpix

Ženy na Slovensku zarábajú na hodinu o osemnásť percent menej ako muži, vyplýva z prieskumu. Najväčší rozdiel je podľa Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to najmä v podnikateľskom sektore.

Foto: unsplash

Zatiaľ čo muž zarobí na Slovensku na trhu práce jedno euro, žena 82 centov. Pritom vysokoškolské vzdelanie ukončuje viac žien ako mužov, minulý rok bolo žien 62 percent zo všetkých absolventiek a absolventov vysokých škôl. Ženy tiež vo výrazne väčšej miere zarábajú minimálnu mzdu v porovnaní s mužmi. Ak sa to premení na odpracované dni, tak od dnešného dňa ženy pracujú až do konca roka zadarmo.

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitút pre výskum práce a rodiny pri tejto príležitosti zorganizovali verejnú diskusiu s odborníčkami „Platia aj Vás ženským eurom?“, aby upozornili na nerovnaké odmeňovanie žien v spoločnosti a ponúkli riešenia, ako možno túto situáciu zmeniť.

Foto: unsplash

„Na nižšie odmeňovanie žien na trhu práce majú vplyv viaceré faktory, ktoré súvisia skôr so stereotypmi a predsudkami, ktoré sa s prácou žien spájajú. Výsledkom takýchto stereotypov a predsudkov sú potom rozdiely v pomere ženskej a mužskej pracovnej sily v odvetviach a povolaniach. To znamená, že zamestnanosť žien je koncentrovaná do určitých odvetví a profesií, pričom tieto odvetvia sú nižšie odmeňované ako napríklad učiteľské profesie, pomáhajúce profesie v sociálnej práci, v zdravotníctve, nižšie administratívne pomocné práce. Práve kvôli rodovej socializácii sú to najmä ženy, ktoré majú na pleciach starostlivosť o deti a rodinu a sú zvyčajne vychovávané tak, aby neboli príliš priebojné a sebavedomé. Napríklad o varenie a chod domácnosti sa aspoň hodinu denne stará 60 percent žien a len 16 percent mužov, pri partnerských pároch s deťmi je to až 87 percent žien a len 18 percent mužov,“ uvádza inštitút v tlačovej správe.

Foto: unsplash

Podľa štúdie Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR je výhodné znížiť či odstrániť rodový mzdový rozdiel pre fungovanie ekonomiky. Lepšie zužitkovanie a ohodnotenie pracovnej sily žien by zvýšilo ponuku pracovných síl v období, keď ich začína byť nedostatok a prispelo by k celkovému potenciálu ekonomiky. Aj ženy na rovnakej pracovnej pozícii zarábajú na Slovensku podľa výskumu Treximy o 8,62 percenta menej ako muži napriek tomu, že majú rovnakú kvalifikáciu a náplň práce. Vtedy sa už dá podľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny hovoriť o priamej či nepriamej diskriminácii. Proti takejto diskriminácii sa dá brániť na základe antidiskriminačného zákona a zákonníka práce. Tieto nástroje sú však málo využívané. Preto sú potrebné koordinované riešenia na znižovanie a odstraňovanie rodového mzdového rozdielu zo strany zamestnávateľov, štátu a antidiskriminačných inštitúcií.

Pre nedostatok informácií v tejto oblasti sa Inštitút pre výskum práce a rodiny rozhodol spustiť poradenský portál pre ľudí, ktorí zažívajú diskrimináciu na základe pohlavia/rodu (napríklad v odmeňovaní), kde im odborníci a odborníčky poradia, ako svoju situáciu riešiť. Na portáli môžu získať radu aj inštitúcie, aké pozitívne opatrenia môžu zaviesť na zníženie rodového mzdového rozdielu. Poradenský portál sa nachádza na stránke: www.totojerovnost.sk v časti Pomoc.

Najnovšie články