Rodičovský dôchodok nedostane každý senior, dôležitá je táto vec. Pozrite sa, či naň máte nárok aj vy

Hyriaková Kristína

Foto: TASR archív - Štefan Puškáš

Rodičovský dôchodok bol zavedený od prvého novembra 2022, pričom nárok naň vznikol najskôr od 1. januára roku 2023. O jeho vyplatenie nemusíte žiadať, avšak nemá naň nárok každý senior.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako na svojom webe informovala Sociálna poisťovňa, od tohto dátumu „Ústava Slovenskej republiky garantuje každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe. Výkon práva nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.“

Máte naň nárok:

Priznanie rodičovského dôchodku, a to, že nebude mať negatívny vplyv na dôchodok dieťaťa, garantuje priamo Ústava Slovenskej republiky. Kto má však nárok na rodičovský dôchodok?

  • poberateľ starobného dôchodku
  • poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku
  • poberateľ výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • poberateľ invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku podľa zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

Následne má nárok aj ten poberateľ dôchodku, ktorý je rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa (ktoré nevyhlásilo, aby nárok na rodičovský dôchodok nevznikol), alebo ktorý je fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu (a dieťa nevyhlásilo, aby nárok na rodičovský dôchodok nevznikol).

Aké podmienky musia byť splnené?

Dieťa ale musí byť poistené v roku, ktorý ale dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku a táto podmienka musí byť splnená aj vtedy, ak dieťa bolo poistené len deň. O rodičovský dôchodok nemusíte žiadať, vzniká vám automaticky. Jeho suma závisí od sumy vymeriavacieho základu dieťaťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Dieťa môže nárok na rodičovský dôchodok odoprieť

Najnovšie články