Seniori môžu požiadať o vyššiu sumu dôchodku. Pozrite si, kedy vám Sociálna poisťovňa schváli viac peňazí

Hyriaková Kristína

Foto: unsplash/SITA

Pokiaľ ste pracujúci senior a budete v období po priznaní dôchodku naďalej dôchodkovo poistený, máte nárok na zvýšenie vašej penzie. Dôjde k nemu buď automaticky, alebo na základe žiadosti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pokiaľ ste prestali pracovať a dôchodkové poistenie vám zaniklo počas roka, od nasledujúceho dňa po zániku poistenia môžete požiadať o zvýšenie starobného dôchodku. Ako informuje Sociálna poisťovňa, žiadosť o zvýšenie starobného dôchodku môžete v kalendárnom roku podať len raz.

Ako postupovať pri žiadosti?

Ako ďalej zverejnila Sociálna poisťovňa na svojom webe, pokiaľ stále pracujete, žiadosť o zvýšenie dôchodku podávať nemusíte, pretože sa vám penzia zvýši automaticky vždy od januára nasledujúceho roka.

Pokiaľ podávate žiadosť, musíte postupovať tak, že napíšete neformálny list, ktorý bude obsahovať:

  • vaše identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu)
  • predmet žiadosti (žiadam o zvýšenie dôchodku za obdobie – od 1. januára kalendárneho roka do dňa zániku poistenia) a
    odkedy žiadate zvýšenie (od nasledujúceho dňa po zániku poistenia)

Podpísanú žiadosť zašlete ústrediu Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava 1), alebo prostredníctvom eSchránky, pokiaľ ju máte aktivovanú. Sociálna poisťovňa následne prostredníctvom žiadosti rozhodne o zvýšení vašej penzie a doručí vám rozhodnutie.

Najnovšie články