Seniori, na splnenie dôležitej povinnosti máte už len pár dní. Ak to nestihnete, prídete o svoj dôchodok

Hyriaková Kristína

FOTO TASR - Henrich Mišovič

Pokiaľ poberáte dôchodok, zbystrite pozornosť. Máte len pár dní na to, aby ste si splnili dôležitú povinnosť a neprišli tak o svoje peniaze.

Pokiaľ žijete v krajine mimo Európskej únie, musíte do 15. apríla 2024 doručiť Potvrdenie o žití. Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, preukázanie žitia je podmienkou na vyplatenie dôchodku do štátov mimo Európskej únie, a tiež mimo európskeho hospodárskeho priestoru.

Potvrdenie musíte doručiť niekoľkokrát

Pokiaľ patríte k seniorom, ktorí bývajú mimo Európskej únie, musíte toto potvrdenie vyplniť a doručiť až štyrikrát ročne. Prvý dátum je 15. apríl, potom 15. júl, 15. október a 15. január nasledujúceho kalendárneho roka.

„Pravosť vášho podpisu môžete úradne osvedčiť notárom, resp. spôsobom obvyklým v mieste vášho bydliska, alebo môžete tlačivo podpísať po preukázaní svojej totožnosti pred zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta vášho bydliska. Tlačivo vám potvrdia aj v ústredí alebo v pobočkách Sociálnej poisťovne v prípade, ak sa práve zdržiavate v Slovenskej republike,“ informuje Sociálna poisťovňa.

Potvrdenie o žití musí byť vyplnené, vlastnoručne podpísané a úradne overené. Toto potom zašlete na adresu ústredia Sociálnej poisťovne, alebo elektronicky na emailovú adresu [email protected].

Najnovšie články