Správa, ktorá mnohých ľudí poteší: Od tohto dátumu sa má zvýšiť minimálna hodnota stravných lístkov

SITA

FOTO TASR - Martin Baumann

Minimálna hodnota stravných lístkov sa má pre státisíce zamestnancov zvýšiť zo súčasných 3,83 eura na 4,50 eura. Ministerstvo práce a sociálnych vecí totiž predložilo do pripomienkového konania návrh opatrenia, podľa ktorého má stravné v prípade pracovnej cesty v dĺžke päť až 12 hodín stúpnuť zo súčasných 5,10 eura na 6 eur.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najnižšia hodnota gastrolístka pritom tvorí 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Rezort práce a sociálnych vecí počíta s tým, že nové opatrenie o sumách stravného bude účinné v apríli alebo máji tohto roka.

„Zvýšené sumy stravného budú zamestnancovi patriť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom budú zverejnené v Zbierke zákonov SR. Vzhľadom na uvedené a na ďalšie fázy legislatívneho procesu sa v tomto štádiu legislatívneho procesu nedá presne určiť účinnosť navrhovaného opatrenia,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Pozitívny vplyv

Zvýšenie súm stravného môže mať podľa rezortu práce pozitívny vplyv na hospodárenie v sektore reštauračných zariadení. „Dá sa predpokladať, že zvýšenie uvedených súm môže vyvolať zvýšenie dopytu po službách reštauračného stravovania, predovšetkým u subjektov, v ktorých je sprostredkované stravovanie na účely Zákonníka práce vo väzbe na zvýšenie minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, čo môže priniesť zvýšenie tržieb reštauračných zariadení,“ upozornilo ministerstvo.

Naposledy sa zvyšovalo v roku 2019

Najnižšia hodnota gastrolístka naposledy vzrástla od júla 2019. Parlament totiž v máji 2020 schválil novelu zákona o cestovných náhradách, ktorou sa zvyšovanie súm stravného v rokoch 2020 a 2021 pozastavilo. Za základňu pri aktuálnom zvýšení stravného sa považuje február 2019, teda mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy stravného. „Mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za december 2021 dosiahol hodnotu 117,5 %, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 17,5 percentuálneho bodu,“ tvrdí rezort práce a sociálnych vecí.

Suma stravného v prípade pracovnej cesty v dĺžke päť až 12 hodín má ísť nahor zo súčasných 5,10 eura na 6 eur za každý deň, stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín sa má zvýšiť zo 7,60 eura na 9 eur a pri pracovnej ceste presahujúcej 18 hodín má ísť o nárast zo súčasných 11,60 eura na 13,70 eura.

Najnovšie články