Takto si vypočítate, na akú výšku invalidného dôchodku máte nárok. Vieme, kedy vám môžu žiadosť odmietnuť

Hyriaková Kristína

Foto: Radovan Stoklasa - TASR / Pexels

Invalidný dôchodok je dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia, ktoré je súčasťou toho dôchodkového. Pokiaľ ste boli zamestnancom, odvádzal ho za vás zamestnávateľ, alebo ste si za poistenie platili ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ste ho platili dobrovoľne, či ho za vás odvádzal štát.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje na svojej stránke Sociálna poisťovňa, za invaliditu je označený dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Tento nepriaznivý zdravotný stav musí vyhodnotiť lekár za dlhodobý, teda že bude trvať viac ako rok. Posudzujúci lekár bude brať do úvahy len tú diagnózu, ktorá je rozhodujúca pre pokles vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Kedy máte nárok na invalidný dôchodok?

Okrem toho tiež musíte mať odpracovaný určitý počet rokov. Ten sa určuje podľa veku nasledovne.

 • do 20 rokov – menej ako 1 rok,
 • od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,
 • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,
 • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,
 • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,
 • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
 • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.
 • Nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou osobou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, podmienkou je však trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.
 • Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ak sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
 • Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidná v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia uvedená vyššie považuje za splnenú.

Čo sa ešte počíta?

Najnovšie články