Táto skupina seniorov sa má v rámci dôchodkov najhoršie. Máme pre nich však dobré správy, nie je všetko stratené

Dana Kleinová

Foto: Pexels

Za vyplácanie dôchodkov je zodpovedná Sociálna poisťovňa. Práve ona posudzuje, kto má nárok na dôchodok a akú výšku ľudia dostanú. Tie najnižšie sumy dostáva spravidla jedna skupina ľudí. 

Článok pokračuje pod videom ↓

Sociálna poisťovňa vypláca hneď niekoľko typov dôchodkov – od starobného až po sirotský a pomáha tak ľuďom v rôznych situáciách. Pri všetkých z nich však musí potenciálny poberateľ najprv splniť podmienky, aby mal nárok na ich poberanie. Niekedy však ani toto splnenie podmienok nestačí na to, aby mohol senior spokojne odísť do dôchodku, keďže výpočet ukáže, že má nárok len na najnižšiu sumu dôchodku, a tak sa jeho príjmy výrazne znížia.

Foto: Pexels

Môžu očakávať nízky dôchodok

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Aby naň mal nárok, musí spĺňať dve podmienky – dovŕšiť dôchodkový vek a získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Toto poistenie pritom buď odvádzal zamestnávateľ, v prípade riadneho pracovného pomeru, alebo si ho človek platil sám ako osoba samostatne zárobkovo činná (SZČO), osoba dobrovoľne poistená, alebo ho v určitých prípadoch odvádzal za danú osobu štát.

Ako však upozorňuje portál Pravda, najnižšie dôchodky majú zväčša SZČO, keďže na ich výšku vplýva výška odvodov, ktoré si živnostník platí. Ak si platí minimálne odvody, môže to spôsobiť, že má vyšší plat ako ľudia zamestnaní na pracovnú zmluvu, no táto situácia sa neskôr môže obrátiť v starobe. Minimálne odvody si podľa Sociálnej poisťovne platí okolo 80 percent živnostníkov a práve im hrozí v budúcnosti nízky dôchodok.

Nemajú nárok na všetky dávky

Najnovšie články