Táto zdravotná poisťovňa odpustila poistencom doplatky za lieky. Týka sa to tejto skupiny ľudí

SITA

FOTO TASR – Martin Palkovič

V treťom štvrťroku tohto roka malo takmer 72-tisíc detí do 6 rokov poistených v Dôvere odpustené doplatky za lieky priamo v lekárni v celkovej sume takmer 826-tisíc eur.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ďalších 218,8 tisíca poistencov, ktorí sú dôchodcami alebo osobami so zdravotným postihnutím, malo v lekárni odpustené doplatky v celkovej sume viac ako 3,6 milióna eur. V tlačovej správe o tom informoval Matej Štepiansky zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Okrem toho Dôvera vrátila doplatky za lieky zaplatené v lekárni 2,7 tisíca dôchodcom v sume takmer 64-tisíc eur a 7,3 tisíca poistencom so zdravotným postihnutím v sume takmer 150-tisíc eur. Nad rámec zákonných povinností, v rámci benefitu v treťom štvrťroku poisťovňa vrátila deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky v sume takmer 859-tisíc eur.

Nové pravidlá

Od 1. januára tohto roka sa uplatňujú nové pravidlá limitu spoluúčasti pri úhrade doplatkov za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Časť pacientov už nemusí čakať na vrátenie doplatkov od zdravotných poisťovní, nakoľko výška prepočítaného doplatku sa im zníži hneď pri výbere lieku v lekárni či zdravotníckej pomôcky vo výdajni. Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa pacient spolupodieľa na úhrade lieku.

Je to ochranná hranica, ktorá má zabezpečiť, aby vybraní pacienti neplatili za lieky priveľa. Doteraz platilo, že ak suma všetkých doplatkov pacienta za lieky prekročila v kalendárnom štvrťroku túto hranicu (limit spoluúčasti), zdravotná poisťovňa mu uhradila čiastku, o ktorú limit spoluúčasti prekročil. Po novom je limit spoluúčasti odpočítaný už priamo pri výbere v lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok a pacienti hneď na mieste platia menej.