Test sebapoznania: Prejdite malým testom a zistite viac o vašich slabostiach, strachoch a tajných túžbach

Monizz

V živote si často kladieme zložité a neraz aj nezodpovedateľné otázky. Naša psychika o nás vypovedá viac než čokoľvek iné, a tak môžeme mať pocit, že sa na seba nevieme pozerať celkom objektívne. A veruže ani nevieme. Spravte si krátky a jednoduchý test sebapoznania a dozviete sa viac. Potrebujete len papier a pero a pár minút času navyše.

Analýza fantázie

Tvorivosť, predstavivosť, umelec v nás. Máme ho, alebo si len myslíme, že je našou súčasťou? Pozrite sa na tento obrázok a obkreslite ho na papier. Práve vizuálne obrazy vznikajúce prostredníctvom tohto psychologického testu vám môžu odhaliť viac o vaše osobnosti, vzťahoch s okolitým svetom, ale aj o tom, čo je pre vás v živote dôležité.

adme.ru

Dokreslite do každého štvorčeka niečo, čo vám evokuje. Pre výsledok je dôležité aj to, v akom poradí ste štvorčeky vypĺňali. Ktoré ste vyplnili bez problémov, a ktoré na prvom mieste? Tie, ktoré ste vyplnili suverénne, symbolizujú oblasti, v ktorých nemáte ťažkosti. Tie, ktoré vám robili problém a nechali ste si ich ako posledné, symbolizujú zasa oblasti, ktoré vám môžu robiť problémy alebo starosti. Do posledného štvorca sa podpíšte.

Štvorček č.1

Prvý štvorček symbolizuje vaše ego. Bodka je stredom, vami. To, čo ste okolo nej nakreslili, je pre vás mimoriadne dôležité a udáva vo vašom živote smer. Ženy si na tomto políčku často dokreslia kvet. Okvetné lístky sú to, čo kvet chráni, teda vy. Potrebujte v živote istotu, oporu a človeka, ktorý vás ochráni v životne nepriazni.

Štvorček č.2 a 3

To, čo ste nakreslili do týchto dvoch políčok, symbolizuje vaše vnímanie ľudí, ktorí sú vo vašej blízkosti, ktorí sú pre vás dôležití. Častým symbolom je slnko, ktoré je znakom harmonických a teplých rodinných vzťahov. Ak nakreslíte nezáživné predmety každodennej potreby, môže to značiť vašu osamelosť alebo fixáciu na materiálny život.

Štvorček č.4

V tomto políčku nájdete vašu vnútornú predstavu o domove. Väčšina ľudí sem podvedome dokreslí dom. Ide o dom útulný alebo pohodlný? Je uzatvorený alebo otvorený pre ľudí? Je tu plot? To všetko symbolizuje vaše túžby spájajúce sa s rodinou a teplým kozubom. Ak ste nakreslili niečo podobné alebo blízke horám, znamená to, že sa neradi viažete a milujete svoju slobodu.

Štvorček č. 5

Dve kolmé čiary symbolizujú odpor, bariéru. Podľa tohto obrázku je možné vidieť, ako sa vyrovnávate s ťažkosťami a či stratégia dosiahnutia úspechu alebo predchádzania zlyhaní u vás funguje, prípadne prevažuje. Ak sa na obrázku pretínajú dve čiary, znamená to, že nemáte strach z kolízie, prekážok a dokážete ich bez problémov prekonať. Ak sa linky nepretínajú, problémom sa snažíte vyhýbať a prispôsobujete sa okolnostiam.

Štvorček č.6

Toto políčko označuje vo vašom živote dôležitosť kariéry, ambicióznosť, plány do budúcna. Ak čiary na vašom obrazci stúpajú hore, ste ambiciózny a máte chuť v živote niečo dosiahnuť. Ak ste ich nejakým spôsobom spojili a dostali do jednej línie, potom si vystačíte s tým, čo máte a vo vašom živote uprednostňujete iné ciele ako je práca a úspech.

Štvorček č.7

Bodky v políčku symbolizujú empatiu, intuíciu, vnímavosť k vonkajším a vnútorným stimulom. Ak ste v kreslení pokračovali a bodky sa stali hlavnou črtou vášho obrázka (napríklad ste nakreslili náramok, alebo koráliky), potom ste dostatočne jemný a zraniteľný človek. Ak nakreslili obrázok, v ktorom sú bodky len akýmsi komponentom, potom máte dostatočne hrubú kožu a citlivosť nie je vaša silná stránka.

Štvorček č.8

Predposledný štvorček je symbolom nebezpečenstva, strachu a viny. Zobrazuje sa na ňom postoj k prekážkam, bariéram a psychickému zaťaženiu. Ak ste nezakreslili celé políčko, ale obmedzili ste sa na kocku v hornej časti, potom ste pomerne plachý človek, hanblivý a opatrný a oproti veľkým spoločenstvám uprednostňujete radšej úzky kruh blízkych. Ak ste obrázok doplnili po celom políčku, nebojíte sa nových skúseností a s veľkou pravdepodobnosťou máte sklon byť cholerikom.

Štvorček č.9

Do čistého políčka ste sa mali podpísať. Tento štvorček ukazuje na vaše komunikačné schopnosti a sebarealizáciu v praxi. Ak ste podpis situovali do stredu políčka, ste spoločenská osobnosť. Ak ste ho napísali na spodnú linku, akoby na riadok, nie ste schopní rešpektovať nadriadených a máte problém s autoritami. Svoje postavenie v spoločnosti sa snažíte stále akosi ukotviť. Ak ste sa podpísali veľmi extravagantne, napríklad ste dali prvé písmená väčšie oproti ostatným, alebo ste meno ukončili veľkým dĺžnikom, potom trpíte nedostatkom uznania, alebo sa snažíte viac presadiť v spoločnosti.

Pozri aj: 25+ jedinečných vianočných ozdôb, ktoré si môžete doma vyrobiť aj vy! Jediné, čo budete potrebovať sú šišky

zdroj: babskeveci.sk (M), adme.ru

Najnovšie články