Pracujete v administratíve či v školstve? Toto je 10 povolaní, ktoré vašu osobnosť menia k horšiemu. Ako tomu zabrániť?

KatkaR

Podľa istého sociologického výskumu trávi človek viac než tretinu svojho života v práci. Činnosť, ktorú vykonávame tak dlho, musí pochopiteľne ovplyvniť aj našu osobnosť a psychiku. Ak vykonávate prácu, ktorá vás skutočne baví, má to nepochybne množstvo pozitív. No zamysleli ste sa niekedy aj nad negatívnou stránkou veci? Ak nie, nadišiel čas, aby sme vám predstavili jav, ktorý sa pri niektorých povolaniach vyskytuje a postihuje nielen vašu osobnosť, ale i vašu rodinu a okolie. Reč je o profesionálnej deformácii osobnosti. 

Článok pokračuje pod videom ↓
pixabay.com

Ak toto pomenovanie počujete prvýkrát, nie je na tom nič zlé. Keď vám však povieme príznaky, pravdepodobne budete okamžite v obraze. Podnikateľ, ktorý si neprestáva kontrolovať pracovné maily ani počas oddychu na pláži, či vojak, ktorý sa disciplínu snaží preniesť i do útulnej domácej atmosféry – práve toto sú ľudia, ktorí sa kvôli oddanému a zodpovednému vykonávaniu svojej práce stali jej otrokmi. Pozrite sa s nami na zoznam povolaní, ktoré k tejto deformácii môžu viesť.

Vojak

Armádne povolanie neovplyvňuje iba osobu, ktorá ho vykonáva, ale i celú jej rodinu. Príbuzní totiž často žijú v atmosfére tej najprísnejšej disciplíny. Dieťa vychovávané vo vojakovej rodine nemôže byť v žiadnom prípade zamenené s dieťaťom žurnalistu či architekta. Čestnosť, dôstojnosť a perfektná fyzická zdatnosť sú obrovskými výhodami tejto profesie, avšak v priebehu času sa profesionálni vojaci často stávajú cynickými a strácajú schopnosť empatie. Vojak by totiž mal byť objektívny a schopný vnímať a vyhodnotiť situáciu, mal by byť vedený logikou, a nie ľútosťou či láskou k blížnemu. Preto je pre nich ťažké prejaviť city a lásku, aj keď ide o ich príbuzných.

pexels.com

Zdravotník

Profesia v zdravotníctve, kde človek čelí bolesti, zraneniam a smrti deň čo deň, rozvíja v osobe obrannú reakciu vo forme ľahostajnosti, cynizmu a chladného prístupu. Zvláštny humor, ktorý je povinným vybavením každého lekára, je psychologickou obranou pred každodenným stresom a strachom, ktorému musia čeliť. Zvyk nepreukazovať svoje emócie a riešiť všetko s chladnou hlavou spôsobuje u ľudí vykonávajúcich lekárske povolanie sociálnu izoláciu a neochotu zdieľať svoje vlastné pocity a problémy s inými ľuďmi. Lekári sú zvyknutí byť vždy v pohotovosti, ako fyzicky, tak i psychicky, aby boli schopní zachrániť ľudský život v každej sekunde.

pixabay.com

Učiteľ

To, že toto povolanie bude mať v tomto zozname svoje miesto, ste určite tušili. Profesionálny učiteľ zručne riadi detský kolektív, takže v priebehu rokov si dokáže kvalitne rozviť určité schopnosti. Autoritatívnosť, konzervativizmus, sklon k vedeniu monológov a myšlienka dôležitosti dodržiavania formalít – to všetko sú vlastnosti, ktoré k učiteľovi neodmysliteľne patria. Keď učiteľ celé dni pracuje s  deťmi a trávi s nimi väčšinu svojho času, po príchode domov sa nedokáže prepnúť do iného režimu a všetkých jeho príbuzných čaká rovnaký prístup, aký mal k deťom v škole. Je pripravený poradiť im v akejkoľvek oblasti, pripraviť im potrebné materiály do práce a vysvetliť im tú istú vec aj 10-krát.

pixabay.com

Podnikateľ

Na začiatok musíme pochopiť, že podnikateľ nie je striktne vymedzená profesia. Ide o spôsob života a myslenia. Táto profesia totiž často neumožňuje žiadne kompromisy a úľavy. Aby sa podnik stal úspešným, musí človek často dovoliť, aby sa práca stala centrom jeho súkromného i pracovného života a všetko musí podriadiť práve svojmu podnikateľskému cieľu. Práve preto podnikatelia pracujú celé dni a neustále premýšľajú. Podnikanie je nepretržitý proces bez konečného cieľa a podnikateľ preto často ani sám nevie, čo chce dosiahnuť, a teda ani ako to má dosiahnuť. Tieto aspekty zasahujú aj do jeho súkromného života.

pexels.com

Právnik

Toto povolanie je vhodné iba pre stabilných ľudí, pretože právnici sa často ocitnú pod obrovským tlakom. O svojich pracovných problémoch hovoriť nemôžu, takže ak právnik potrebuje pomoc, zriedka o ňu požiada. Práve táto skutočnosť vedie k riziku vzniku depresie či úzkosti. Navyše, úspešná právnická kariéra si vyžaduje myslenie pesimistu – schopnosť predvídať tie najhoršie možné scenáre vývoja udalostí pre klienta. Právnici sa preto často stretávajú s pracovnou vyťaženosťou či syndrómom vyhorenia, no svoje zdravotné problémy skrývajú, aby neohrozili svoju kariéru.

pixabay.com

Účtovník

Pre účtovníkov je ťažké urobiť si hranicu medzi pracovným a súkromným životom – sú totiž natoľko zvyknutí na sústredenú prácu s číslami, že je tu na mieste žart, že byť účtovníkom je diagnóza. Precíznosť a láska k pravidlám a zapisovaniu sa často prenášajú do súkromných životov týchto pracovníkov. Roky monotónnej a horlivej práce rozvíjajú ich pedantnosť a cit pre detail. Účtovníci majú často všetko úhľadne uložené na poličkách a sú zvyknutí robiť všetko podľa pravidiel. Dokážu starostlivo naplánovať rodinný rozpočet a ich domácnosť je vždy v bezchybnom stave.

pixabay.com

Novinár

Žurnalisti sú neustále v strede neprestajného toku udalostí a často sú svedkami nepríjemných a strašných situácií či udalostí, ktoré môže veľmi negatívne vplývať na ich psychiku. Zároveň sa od toho však nedokážu, resp. nemôžu odosobniť, pretože každá nová informácia je príležitosťou pre nový článok alebo reportáž. Práca novinára zahŕňa kontakt s rôznymi ľuďmi, ktorý nie je vo všetkých prípadoch príjemný. Práca cez víkendy i počas noci, nedostatok relaxácie i spánku a neustále zapnutá myseľ pripravená na nové úlohy, vedú k psychickému i fyzickému vyčerpaniu človeka.

pexels.com

Psychológ

Hnacím motorom ľudí študujúcich psychológiu je mnohokrát domnienka, že dokážu lepšie spoznať a pochopiť sami seba. Títo ľudia si často myslia, že analýzou a štúdiom problémov iných ľudí sa im podarí nájsť korene svojich vlastných. Opak je však často pravdou. Pri prechádzaní a študovaní problémov iných ľudí je totiž psychológ vystavený riziku emočného vyhorenia. Chápe totiž, že psychický stav a duševné blaho jeho klientov vo veľkej miere závisí práve od neho a jeho konania. Takáto zodpovednosť môže v človeku vyvolať napätie a strach z nenapraviteľnej chyby.

pixabay.com

Nezávislý pracovník

Freelancer môže byť spoločenská osoba so železnou sebadisciplínou. Avšak, nestabilný príjem a sociálna neistota môžu viesť k pretrvávajúcemu či dokonca trvalému stavu neistoty. Pre človeka pracujúceho na voľnej nohe je jeho domov často zároveň i jeho pracoviskom, preto nedokáže poriadne vypnúť a nemyslieť na prácu. Navyše, k tomu sa neraz pridáva i nepravidelný pracovný čas a neustále premýšľanie o projektoch. Pre freelancerov je teda veľmi dôležité, aby sa dokázali naučiť nemyslieť na prácu a nevykonávať ju 24 hodín denne, pretože iba to je cesta k ich psychickému relaxu.

pixabay.com

Architekt

Architekti sú svojím workoholizmom preslávení. Neustále meškania do práce, práca počas víkendov a nedostatok spánku nevedú v konečnom dôsledku k ničomu dobrému. Komunikačnými partnermi architekta sú väčšinou iba ďalší architekti, ktorých názor iných ľudí vlastne ani nezaujíma. Neustále emočné napätie, pocit zodpovednosti, časté konflikty s klientmi a krízy kreativity vedú architektov neraz k depresiám.

pexels.com

Tak, čo poviete? Dokážete uvedené informácie potvrdiť alebo naopak vyvrátiť na základe vlastnej skúsenosti? Dúfame, že vaše povolanie nemá negatívny vplyv na váš osobný život a že dokážete šikovne oddeliť pracovný čas od toho, ktorý trávite so svojimi blízkymi a milovanými.

Pozri aj: TEST: To, čo uvidíte na tomto obrázku ako prvé hovorí o tom, čo je vašou slabinou vo vzťahoch

Katuš, adme.ru

Najnovšie články