Už o pár týždňov začne Sociálna poisťovňa s vyplácaním nového príspevku. Ak ho chcete dostať, musíte vyplniť žiadosť

SITA

Foto: TASR/pexels

Od začiatku budúceho roka začne Sociálna poisťovňa vyplácať novú dávku. Pôjde o nový príspevok za prácu v obecnej polícii. Príspevok bude pravidelnou peňažnou dávkou zo Sociálnej poisťovne pre bývalých príslušníkov obecnej polície akejkoľvek obce na Slovensku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Žiadať o tento príspevok bude možné najskôr od 1. januára budúceho roka. Nárok na príspevok za prácu v obecnej polícii žiadateľ splní, ak v čase podania žiadosti už nie je príslušníkom obecnej polície, pracovný pomer v obecnej polícii mu trval najmenej 25 rokov a má aspoň 56 rokov.

Patríte aj vy do tejto skupiny?

Za obdobie trvania pracovného pomeru v obecnej polícii sa považuje aj obdobie výkonu základnej vojenskej služby, náhradnej alebo prípravnej vojenskej služby. Nárok na príspevok žiadateľovi zaniká pri dovŕšení dôchodkového veku, priznaním predčasného starobného dôchodku, opätovným vznikom pracovného pomeru v obecnej polícii alebo v prípade úmrtia.

Príspevok bude mať takúto výšku

Výška príspevku za prácu v obecnej polícii bude 60 % z jednej dvanástiny najvyššieho úhrnu vymeriavacích základov žiadateľa na platenie poistného na príspevok za prácu v obecnej polícii. Berie sa pritom do úvahy desať kalendárnych rokov predchádzajúcich roku, v ktorom sa naposledy skončil pracovný pomer v obecnej polícii.

Nezabudnite si podať žiadosť

Najnovšie články