V roku 2022 stúpa minimálna mzda, zvyšujú sa aj ďalšie dávky: Pozrite sa, na čo všetko máte nárok

SITA

Foto: maxpixel

Minimálna hrubá mesačná mzda na Slovensku od začiatku roka 2022 stúpne o 23 eur na 646 eur. Keďže vláda sa so zamestnávateľmi a odborármi na sume najnižších zárobkov na rok 2022 nedohodla, uplatní sa zákonný automat, podľa ktorého bude minimálna mzda tvoriť 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Minimálna hrubá hodinová mzda od začiatku januára stúpne z 3,58 eura na 3,713 eura. Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila z 580 eur na 623 eur. Najnižšie hrubé zárobky tak v tomto roku dosahujú 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu od začiatku roka 2021 stúpol na 3,580 eura z pôvodných 3,333 eura.

Stúpnu aj dávky v hmotnej núdzi

Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k týmto dávkam od začiatku roka stúpnu o 1,5 percenta. Vyplýva to z opatrenia rezortu práce a sociálnych vecí, ktoré nadobudne účinnosť od 1. januára 2022 roka. Sumy týchto dávok totiž podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi vzrastú o rovnaké percento, o aké sa od júla tohto roka zvýšilo životné minimum.

Foto: pixabay

Dávka pre jednotlivca pôjde nahor o 1 euro na 68,80 eura, pre jednotlivca s jedným až štyrmi deťmi o 1,90 eura na 130,90 eura, pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi o 2,80 eura mesačne na 191,20 eura. Sociálna dávka pre bezdetnú dvojicu sa zvýši o 1,80 eura mesačne na 119,60 eura, pre dvojicu s jedným až štyrmi deťmi o 2,60 eura mesačne na 179 eur a pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi o 3,60 eura mesačne na 241,30 eura.

Foto: pixabay

Ochranný príspevok k dávke v hmotnej núdzi napríklad pre starobného či invalidného penzistu alebo osamelého rodiča vzrastie o 1 euro na 70,40 eura. O 1 euro na 70,40 eura mesačne sa zvýši aktivačný príspevok pre nezamestnanú osobu a o 2,10 eura na 140,80 eura aktivačný príspevok pre pracujúceho člena domácnosti.

Ak je členom domácnosti tehotná žena alebo rodič dieťaťa do jedného roku veku, dávka pre takúto osobu pôjde nahor o 20 centov na 15,10 eura mesačne. Príspevok na nezaopatrené dieťa vzrastie o 30 centov na 19,30 eura mesačne. Príspevok na bývanie pre domácnosť s jedným členom stúpne o 90 centov na 59,40 eura a pre viacčlenné domácnosti o 1,40 eura na 94,80 eura.

Zvýšenie úrazových dávok

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 1,6 percenta. O rovnaké percento vzrastú aj ďalšie úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom. Tieto dávky sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje. Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v budúcom roku bude 59 651,70 eura. Najvyššia možná výška úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa v budúcom roku zvyšuje na 59 651,70 eura.

Foto: pixabay

Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením bude v budúcom roku predstavovať 29 826,30 eura. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom bude budúci rok vo výške 2 983,50 eura. Na hodnotu 2 983,50 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Zvýšenie dôchodku

Dôchodcovia dostanú od 1. januára 2022 vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa všetky penzie zvýši o 1,3 percenta. Dôchodok v novej výške dostanú penzisti v januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im v januári budúceho roka zašle k zvýšeniu aj písomné rozhodnutie.

Penzie sa v tomto roku zvýšia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom SR za prvý polrok minulého roka, teda o 1,3 % mesačnej sumy dôchodku. O zvýšenie dôchodku nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. Dôchodky vo vyššej sume poisťovňa prvýkrát vyplatí vo výplatnom termíne v januári budúceho roka aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022.

Foto: pixabay

Pre minimálne dôchodky platí osobitný mechanizmus, valorizácia sa ich priamo netýka. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára zvyšuje o 1,3 percenta jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou poberaného minimálneho dôchodku. Ak je jeho pôvodný dôchodok aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok.

Zároveň platí, že suma minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 nemení. Ak bude po zvýšení dôchodku jeho suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku platná od 1. januára, nárok na minimálny dôchodok zaniká. Poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho valorizovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

1
Komentovať