Vidíte najprv mladú ženu alebo starenu? Vedci testovali túto optickú ilúziu a niečo zaujímavé zistili aj o vás

Lucia Mužlová

Vedci podnikli štúdiu, ktorú testovali na dobrovoľníkoch rôznych vekových kategórií. Jej subjektom bola optická ilúzia známa, ako My Wife and My Mother-in-Law alebo po slovensky Moja žena a Moja svokra. Nachádza sa na nej žena. Presnejšie dve ženy. Podľa ich zistení, v závislosti od toho, aký je váš vek, uvidíte jednu zo žien ako prvú.

Môžete však vidieť len jednu zo žien v jednej chvíli. Ak si teda neviete rady, čiara vyznačená na obrázku môže symbolizovať buď náhrdelník mladej ženy, ktorá sa otáča chrbtom alebo ústa starej ženy, ktorú vidíte z profilu.

William Ely Hill

Podľa štúdie si mladší človek najprv všimne mladú ženu, zatiaľ čo starší človek sa skôr zameria na „svokru“. Na štúdii sa podieľalo 393 dobrovoľníkov, spomedzi ktorých boli 292 muži a 141 ženy vo veku od 18 do 68. Ako zlomový vek, vedci chápali 32 rokov. Vedci ukázali každému dobrovoľníkovi ilustráciu na pol sekundy a následne sa ich pýtali na pohlavie a vek postavy, ktorú si na nej všimli.

Väčšina ľudí si najprv všimla mladšiu ženu, to však môže byť spôsobené práve tým, že väčšinovú skupinu tvorili ľudia pod 32 rokov. Keď sa vedci neskôr pozreli na údaje od desiatich percent najmladších účastníkov a desiatich percent najstarších účastníkov, ich dohad sa potvrdil. Mladší ľudia si najprv všimli mladšiu ženu, no starší sa zamerali na staršiu ženu v šatke.

My Wife and My Mother-in-Law.jpg
Wikimedia (William Ely Hill)

Cieľom štúdie boli zistiť či vek ovplyvňuje interpretáciu vizualizácie v podvedomí. Pokiaľ ste si však všimli najprv staršiu ženu, nezúfajte. Ste len tak starí, nakoľko sa cítite.

sciencealert.com

Najnovšie články