Vynikajúca správa pre seniorov. Už čoskoro môžete dostať až 300 eur navyše, všetko záleží od týchto podmienok

SITA

FOTO TASR – Štefan Puškáš

Rodičovský dôchodok by mal v roku 2025 dosiahnuť najviac 309,60 eura za jedno dieťa alebo 25,80 eura mesačne. Takýto rodičovský dôchodok svojim rodičom môžu dopriať deti, ktorých hrubá mzda alebo vymeriavací základ dosahuje 1 716 eur a viac.

Článok pokračuje pod videom ↓

Výška rodičovského dôchodku predstavuje 1,5 % z hrubého príjmu dieťaťa. Suma rodičovského dôchodku je však zastropovaná, počíta sa ako 1,5 percenta najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku. A tú za rok 2023 v pondelok zverejnil Štatistický úrad SR, dosiahla 1 430 eur.

Ako sa vypočíta konkrétna suma?

Konkrétna suma sa počíta na základe vymeriavacieho základu dieťaťa alebo detí. To znamená, že nižší rodičovský dôchodok dostanú tí, ktorých deti zarábajú menej ako 1 716 eur.

Vláda chcela rodičovský dôchodok koncom minulého roka najprv zrušiť, potom robiť väčšie zmeny. Rodičovský dôchodok sa v roku 2023 vyplácal raz ročne, a toto sa malo v tomto roku zmeniť a dávka sa mala posielať dôchodcom mesačne. Nakoniec sa ani toto nezmenilo a rodičia dostanú rodičovský dôchodok raz ročne, a to v júni.

Takto funguje rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok sa zaviedol od 1. novembra 2022 ako nový druh dôchodkovej dávky. Nárok na rodičovský dôchodok vznikol najskôr od 1. januára 2023. Ústava Slovenskej republiky garantuje každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

Znamená to, že priamo Ústava Slovenskej republiky garantuje, že priznanie rodičovského dôchodku nebude mať negatívny vplyv na dôchodok vášho dieťaťa. Rodičovský dôchodok nemá vplyv na výšku odvodov dieťaťa ani na výšku jeho budúceho dôchodku.

Nemusíte oň žiadať

Najnovšie články