Ak dostávate 13. či 14. plat, čakajú vás zmeny. Spĺňať musíte najnovšie tieto podmienky, prilepšiť si môžete aj o 500 eur

Lucia Mužlová

Foto: pixabay

Dostali ste minulý rok v lete 13. plat? Ak nie, patríte k väčšine. Novinkou ale je, že podmienky vyplácania sa od teraz menia. Zníži sa potrebná suma vyplateného peňažného plnenia zamestnávateľom, aby si daňovo-odvodové zvýhodnenie mohol uplatniť pri 13. plate. Po novom bude pevne stanovená sumou 500 eur, nie definovaná podmienkou priemerného mesačného zárobku.

Článok pokračuje pod videom ↓
Foto: pixabay

Parlament schválil pozmeňujúci návrh poslancov SNS k vládnemu návrhu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Poslanci pritom chceli tieto zmeny presadiť prostredníctvom novely zákona o dani z príjmov, ktorú predložili do parlamentu.  Od 1. mája minulého roka umožňuje Zákonník práce zamestnávateľom daňovo zvýhodnené vyplácanie 13. platu a následne 14. platu na dobrovoľnej báze.

Definujú sa ako peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Postupne budú oslobodené od daní a odvodov do sumy 500 eur. Musia však byť splnené určité podmienky v prípade zamestnanca aj zamestnávateľa.

Čo sa mení pri 13. a 14. plate?

13. plat

  • Musí byť najmenej vo výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Od 30. apríla 2019 bude najmenej vo výške 500 eur, môže byť aj viac. Ak vám zamestnávateľ vyplatí 500 eur, z tejto sumy nemusí platiť dane a odvody, zamestnancovi tak zostane celých 500 eur v čistom. Podmienkou sú odpracované 2 roky nepretržite. Musí byť vyplatený v júni.

14. plat

  • Bude naďalej vo výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Oslobodený od daní a odvodov do sumy 500 eur. Podmienkou sú odpracované 4 roky nepretržite. Musí byť vyplatený v decembri. Iba ak zamestnanec dostal aj 13. plat.
Foto: pixabay

Nezabúdajte ale, že vyplácanie 13. a 14. platu je dobrovoľné. Po novom sa teda v prípade zvýhodnenia 13. platu podmienka priemerného mesačného zárobku nahradí pevnou sumou 500 eur. „Táto suma bude najmenej v rovnakej výške, ako je výška maximálnej sumy oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb,“ zdôvodnili poslanci. Uľahčenie tejto podmienky umožní väčšiemu množstvu zamestnávateľov vyplatiť daňovo a odvodovo zvýhodnený 13. plat a následne aj 14. plat. „Návrh má pozitívne sociálne vplyvy, oveľa väčšie množstvo zamestnancov za týchto podmienok od zamestnávateľov postupne dostane vyplatenú 13. mzdu,“ očakávajú poslanci.

Poslanci navrhli túto podmienku upraviť, pretože chceli docieliť, aby mali firmy o vyplácanie týchto odmien vyšší záujem. To, že doteraz v praxi nebol, potvrdil napríklad aj prieskum medzi firmami, ktorý pre TASR dala ešte vlani vypracovať ČSOB. Ukázalo sa, že si tieto odmeny nemôžu podnikatelia buď dovoliť, alebo práve majú problém splniť podmienky nastavené v zákone.

Úprava bude mať podľa poslancov pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Určitý negatívny dosah však bude na rozpočet verejnej správy v oblasti príjmov. „Uľahčenie jednej z existujúcich podmienok v podobe zníženia minimálnej výšky sumy tzv. 13. platu na získanie oslobodenia tohto príjmu od dane z príjmov fyzických osôb do výšky sumy 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, môže spôsobiť určitý výpadok vo výbere dane z príjmov od fyzických osôb,“ dodali poslanci.

 

Najnovšie články