Ako budú vyzerať dôchodky v roku 2024? Vieme, od čoho bude závisieť ich výška

Dana Kleinová

Foto: rawpixel/pxhere

Je známe, ako sa budú od nového roku rátať dôchodky. Na ich výpočet sú potrebné tri veličiny, vďaka ktorým si viete presne vyrátať, na akú sumu máte nárok.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako píše portál Pravda, aby sme vypočítali výšku starobného dôchodku, sú potrebné tri sumy – priemerný osobný mzdový bod, počet odpracovaných rokov a aktuálna dôchodková hodnota. Výška tejto hodnoty bude od januára 17,7688 eura. Priemerný osobný mzdový bod sa zas vypočíta individuálne, a to ako priemer osobných mzdových bodov dosiahnutých za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia.

Foto: Pexels

Priráta sa aj valorizácia

V prípade dôchodkov priznaných od januára 2024 sa k nim priráta aj každoročná valorizácia. Percento pravidelnej každoročnej valorizácie dôchodkov sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov a v prípade roku 2024 aj za prvý polrok roka 2023. Použije sa pritom vyššia hodnota, čo v tomto prípade predstavuje 14,5 percenta.

Ako to bude vyzerať v praxi?

Uvedieme si niekoľko príkladov. Ak poistencovi vznikne nárok na starobný dôchodok 28. februára a splní všetky podmienky na jeho poberanie, môže oň požiadať hneď v tento deň. K tomuto dňu tak získa 41 rokov dôchodkového poistenia a jeho priemerný mzdový bod sa vypočíta na hodnotu 1,12.

Suma jeho dôchodku sa tak určí ako násobok osobného mzdového bodu, počtu rokov dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. V tomto prípade to bude 1,12 × 41 × 17,7688 = 815,91 eura mesačne. K tejto sume je však potrebné ešte pripočítať valorizáciu. 14,5 percenta z tejto sumy je 118,31 eura a tie sa pripočítajú k vyrátanej mesačnej sume. Dôchodca tak bude mesačne poberať 934,22 eura.

V prípade poberania priemernej mzdy

Najnovšie články